Keystone logo

8 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน วิทยาศาสตร์นาโน 2023

ภาพรวม

การศึกษาวัสดุวัตถุและโครงสร้างทางชีวภาพที่มีขนาดเล็กมากเป็นที่รู้จักกันในนามนาโนศาสตร์ กระบวนการทางเคมีและทางไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิต nanomanufacturing มักถูกตรวจสอบในระหว่างโปรแกรมเหล่านี้โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อขยายขอบเขตของวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์การแพทย์

อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
  • เคมี
  • วิทยาศาสตร์นาโน
สาขาการศึกษา
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (8)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน