Keystone logo
ติดต่อโรงเรียนโดยตรง - เปรียบเทียบ 9 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน ข้อมูลวิทยาศาสตร์ 2024

9 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน ข้อมูลวิทยาศาสตร์ 2024

ภาพรวม

วิทยาศาสตร์ข้อมูล เป็นสาขาวิชาที่ผู้เชี่ยวชาญต้องการหาข้อมูลที่มีความหมายจากข้อมูลที่ซับซ้อนจำนวนมากในการค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ การเรียนการสอนอาจมุ่งเน้นไปที่คณิตศาสตร์, สถิติ, การเขียนโปรแกรมและการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์

อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

  • การศึกษาด้านเทคโนโลยี
  • ข้อมูลวิทยาศาสตร์
สาขาการศึกษา
  • การศึกษาด้านเทคโนโลยี (9)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน