Keystone logo

70 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน มนุษยศาสตร์ศึกษา วิชาปรัชญา 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • มนุษยศาสตร์ศึกษา
  • วิชาปรัชญา
สาขาการศึกษา
  • มนุษยศาสตร์ศึกษา (70)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาเอก โปรแกรม ใน มนุษยศาสตร์ศึกษา วิชาปรัชญา

ปรัชญาคือวินัยที่เกี่ยวข้องกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการใช้เหตุผล นักศึกษาที่ศึกษาพื้นที่นี้สามารถพัฒนาความรู้และความเข้าใจในชีวิตคำถามและหัวข้อเช่นเดียวกับที่โดดเด่นทักษะการคิดที่สำคัญที่มีประโยชน์ในความหลากหลายของเส้นทางอาชีพเช่นธุรกิจหรือรัฐบาล