Keystone logo

6 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน สังคมศาสตร์ วัฒนธรรมศึกษา วัฒนธรรมนานาชาติศึกษา 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • สังคมศาสตร์
  • วัฒนธรรมศึกษา
  • วัฒนธรรมนานาชาติศึกษา
สาขาการศึกษา
  • สังคมศาสตร์ (6)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาเอก โปรแกรม ใน สังคมศาสตร์ วัฒนธรรมศึกษา วัฒนธรรมนานาชาติศึกษา

การศึกษาระหว่างวัฒนธรรมจะวิเคราะห์ถึงประเด็นต่าง ๆ เช่นภาษาวัฒนธรรมการเมืองศาสนาและอื่น ๆ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในการช่วยผู้เรียนในการพัฒนาและส่งเสริมมุมมองที่ครอบคลุมมากขึ้นของโลกโดยรวม