Keystone logo

3 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน ลาตินอเมริกาศึกษา 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

 • สังคมศาสตร์
 • ภูมิภาคศึกษา
 • ลาตินอเมริกาศึกษา
สาขาการศึกษา
 • สังคมศาสตร์ (3)
 • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

  ปริญญาเอก โปรแกรม ใน ลาตินอเมริกาศึกษา

  ละตินอเมริกาศึกษาคืออะไร?
  ละตินอเมริกาศึกษาครอบคลุมประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองของละตินอเมริกา

  ฉันจะทำอะไรกับปริญญาละตินอเมริกาศึกษาได้บ้าง
  นักศึกษาที่จบปริญญาด้านละตินอเมริกาสามารถทำงานด้านการศึกษา รัฐบาล ธุรกิจ หรือองค์กรวิจัย ตลอดจนองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรหรือองค์กรพัฒนาเอกชน
  ทำไมต้องเรียน Larin American Studies? ละตินอเมริกาเป็นภูมิภาคที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและซับซ้อน การทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ของประเทศต่างๆ ในละตินอเมริกาจะทำให้เราเข้าใจยุคปัจจุบันได้ดีขึ้น นอกจากนี้ ละตินอเมริกายังเป็นภูมิภาคที่มีความสำคัญเพิ่มขึ้นทั้งในด้านการเมืองและเศรษฐกิจ ทำให้การทำความเข้าใจวัฒนธรรมและสังคมของพื้นที่นั้นเป็นเรื่องสำคัญเพื่อที่จะมีส่วนร่วมกับพวกเขาได้ดียิ่งขึ้น การศึกษาละตินอเมริกาศึกษาสามารถช่วยให้เราพัฒนาความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคนี้ ซึ่งมีความสำคัญต่อการเติบโตส่วนบุคคลและเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ระหว่างละตินอเมริกาและส่วนอื่นๆ ของโลก

  องศาลาตินอเมริกาศึกษา
  คุณสามารถศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทรวมถึงปริญญาเอกในละตินอเมริกาศึกษา บางโปรแกรมเน้นไปที่ประเทศหรือภูมิภาคเฉพาะ ในขณะที่บางโปรแกรมจะนำเสนอภาพรวมทั่วไปของละตินอเมริกา โดยทั่วไปแล้วโปรแกรมจะประกอบด้วยรายวิชาประวัติศาสตร์ การเมือง สังคมวิทยา มานุษยวิทยา และวรรณคดี หลายโปรแกรมยังมีหลักสูตรภาษาที่ช่วยให้นักเรียนมีความเชี่ยวชาญในภาษาสเปนหรือโปรตุเกส