Keystone logo

ตัวกรอง

  • การศึกษาด้านเทคโนโลยี
  • ระบบสารสนเทศ
สาขาการศึกษา
  • การศึกษาด้านเทคโนโลยี (36)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

36 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน ระบบสารสนเทศ 2024

    ปริญญาเอก โปรแกรม ใน ระบบสารสนเทศ

    ระบบสารสนเทศ เป็นสาขาวิชาที่สอนนักเรียนเกี่ยวกับองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของธุรกิจและวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอุตสาหกรรมด่างๆ รวมถึงสถาบันที่มีขนาดใหญ่, ตำแหน่งนักวิเคราะห์ตลาดและแม้แต่งานที่สำคัญของรัฐบาล