Keystone logo

1 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน มานุษยวิทยาสังคม 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • สังคมศาสตร์
  • มานุษยวิทยา
  • มานุษยวิทยาสังคม
สาขาการศึกษา
  • สังคมศาสตร์ (1)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

    ปริญญาเอก โปรแกรม ใน มานุษยวิทยาสังคม

    โปรแกรมมานุษยวิทยาทางสังคมสามารถสอนนักเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคมรวมถึงวิธีการที่พวกเขาได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆและความสัมพันธ์ อาจเกี่ยวข้องกับหัวข้อต่างๆรวมถึงศาสนารัฐบาลโครงสร้างครอบครัวความขัดแย้งประวัติและอื่น ๆ