ICT International Doctoral School University of Trento

บทนำ

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

โรงเรียนนานาชาติ ICT International ก่อตั้งขึ้นในปี 2544 และภาษาราชการคือภาษาอังกฤษ หลักสูตรปริญญาเอกมอบทักษะที่จำเป็นในการดำเนินการวิจัยขั้นสูงที่มหาวิทยาลัยหน่วยงานสาธารณะหรือองค์กรเอกชนเพื่อจุดประสงค์ในการก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการสร้างระดับการบริหารจัดการที่มีวัฒนธรรมระดับมืออาชีพระดับสูงและการเปิดกว้างในระดับนานาชาติที่สอดคล้องกัน

วัตถุประสงค์เฉพาะของหลักสูตรปริญญาเอกคือการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพที่สามารถพัฒนาข้อมูลและระบบโทรคมนาคมที่มีคุณภาพสูงและเป็นนวัตกรรมใหม่ที่มุ่งแก้ปัญหาที่ซับซ้อน นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายในการเสริมสร้างความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาระดับปริญญาเอกด้วยการจัดหาการฝึกอบรมและโอกาสพิเศษในการฝึกงาน

โรงเรียนนานาชาติ ICT International มีหลักสูตร การฝึกอบรมแบบกว้าง ๆ ซึ่งใช้ประโยชน์จากลักษณะวิชาสหสาขาวิชาชีพของอาจารย์ผู้สอนและความพร้อมของห้องปฏิบัติการขั้นสูง หลักสูตรการฝึกอบรมช่วยให้ โรงเรียนนานาชาติ ICT International เปิดการทำข้อตกลงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและโมดูลการเรียนการสอนกับสถาบันที่คล้ายคลึงกันทั่วโลก

จนถึงขณะนี้งานวิจัยที่ภาควิชาฯ ได้รับจากเครือข่ายการเชื่อมต่อระหว่างโรงเรียนกับโลกธุรกิจรวมถึงศูนย์การวิจัยในพื้นที่ทำให้โอกาสในการฝึกอบรมที่สำคัญแก่นักศึกษาระดับปริญญาเอกมากกว่า 700 รายตั้งแต่ปี 2544 ส่วนใหญ่ นักศึกษาปริญญาเอกอยู่ในต่างประเทศและมาจากทั่วโลก

นับตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนได้มีการผลิตมากกว่า 500 แห่งในสาขาการวิจัย ปัจจุบันทุกคนกำลังทำงานในศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยและ / หรือธุรกิจในระดับโลก

สถานที่

Trento

Address
Via Sommarive, 9 I-38123 POVO
Trento, Trentino-South Tyrol, อิตาลี

ทุนการศึกษา Keystone

ค้นพบตัวเลือกที่ทุนการศึกษาของเรามอบให้คุณได้

ถามคำถาม

อื่น ๆ