Charles University Second Faculty of Medicine

สถานที่

ปราก

Address
Charles University in Prague
2nd Faculty of Medicine
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol

ปราก, ปราก, สาธารณรัฐเช็ก

แกลเลอรี

โปรแกรม

โรงเรียนนี่ยังได้เสนอ:

ถามคำถาม

อื่น ๆ

กรอกแบบฟอร์มนี้ให้ครบถ้วนแล้วทีมรับสมัครของสถาบันอุดมศึกษาจะตอบกลับคุณ