มหาวิทยาลัยใน

รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษาต่างๆ

คลิกลิงค์ด้านล่างเพื่ออ่านเกี่ยวกับการศึกษาในประเทศต่างๆ เราจะให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับแต่ล่ะประเทศ และข้อมูลเกี่ยวกับระบบการศึกษาท้องถิ่นในระดับสูงขึ้น, ค่าเล่าเรียน, ภาคการศึกษา, ความเป็นไปได้สำหรับนักเรียนต่างชาติและอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้คุณยังจะพบเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์และข้อมูลที่เกี่ยวกับประกันสุขภาพ, วีซ่านักเรียนและค่าครองชีพ

มหาวิทยาลัย เลือกโดยประเทศ - PhD ทั่วโลก

PhD คืออะไร?
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (PhD) คือการศึกษาระดับสุดท้ายของการศึกษาทางวิชาการในหลายประเทศทั่วโลก มีเปิดสอนที่มหาวิทยลัยในคณะวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ, มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์, การจัดการ, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, การศึกษา, ศิลปะ, วิศวกรรมและอื่นๆ วุฒิการศึกษา PhD แสดงให้เห็นว่าผู้สำเร็จการศึกษามีคุณสมบัติสูงสุดในสายวิชานั้นๆ PhD เป็นวุฒิการศึกษาระดับสูง สามารถเข้าศึกษาหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท การสำเร็จ PhD ผู้จบการศึกษาจะได้รับการเรียกชื่อที่ขึ้นต้นด้วย "ด๊อกเตอร์"

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าศึกษา PhD ในต่างประเทศคืออะไร?
นักศึกษาหลายคนเลือกที่จะลงทะเบียนเรียนลักสูตร PhD ที่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ มีคุณประโยชน์มากมายในการเลือกศึกษา PhD ในต่างประเทศ นักศึกษาจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมที่ต่างออกไป ซึ่งมีคุณค่าอย่างมากในทางกลับกัน นักศึกษา PhD ที่กำลังศึกษาในต่างประเทศ นั้นมีโอกาสได้พัฒนาทักษะการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากในกระแสโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน นอกจากนี้ บางหลักสูตร PhD ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลกได้กลายเป็นที่รู้จักสำหรับความเข้มงวดทางวิชาการ, สิ่งพิมพ์เผยแพร่ที่ประสบความสำเร็จ และศาสตราจารย์มีชื่อเป็นที่รู้จัก นักศึกษา PhD ที่กำลังศึกษาในประเทศต่างๆ มีโอกาสที่จะทำงานวิจัยชิ้นแรกของพวกเขาในประเทศนั้นๆ ที่ซี่งมีสภาพแวดล้อมธรรมชาติ, สังคม, การเมือง, หรือสภาวะทางเศรษฐกิจอาจจะแตกต่างจากประเทศของตน การเปิดโอกาสการศึกษา PhD ในต่างประเทศนั้น มีความได้เปรียบที่นักศึกษาสามารถเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่สนใจในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก โดยไม่ถูกจำกัดอยู่แค่ที่ประเทศบ้านเกิดของตัวเอง

เราจะศึกษาอะไรบ้างในการศึกษา PhD ในต่างประเทศ?
มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั่วโลก ทีมีการจัดสอนหลักสูตร PhD สามารถแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ที่แยกต่างหากจากมหาวิทยาลัยทั่วไป (เน้นการวิจัยและการเรียนการสอนในหลากหลายสาขาวิชา) โรงเรียนธุรกิจ, สถาบันทางเทคนิค, โรงเรียนสอนศิลปะและสถาบันการศึกษาเพื่อการฝึกอบรมครูผู้สอนของโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีหลักสูตร PhD ที่มหาวิทยาลัยทั่วโลกในเกือบทุกด้าน ในสาขาวิชาการที่มีทั้งหมด หลักสูตร PhD ส่วนใหญ่ ผู้เข้าศึกษาจะต้องดำเนินการวิจัยอิสระและเขียนวิทยานิพนธ์ที่เป็นผลงานใหม่ที่สำคัญในสาขาวิชาการศึกษา

การพัฒนาทางอาชีพประเภทใดที่คาดหวังจะได้รับจากการศึกษา PhD ในต่างประเทศ?
ผู้จบการศึกษาหลักสูตร PhD จากทั่วโลก จะได้รับความก้าวหน้าในอาชีพการงานมากขึ้นเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาของพวกเขา ไม่ว่าจุดมุ่งหมายคือการเข้าไปในสถาบันการศึกษาหรือการวิจัย เพื่อที่จะขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในองค์กรของรัฐหรือเอกชน หรือเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง การศึกษาปริญญา PhD นั้นเป็นประโยชน์อย่างมาก ผู้ที่สำเร็จการศึกษา PhD ในต่างประเทศ มีความได้เปรียบจากประสบการณ์การใช้ชีวิตในวัฒนธรรมที่แตกต่าง ได้เข้าศึกษาในโรงเรียนชั้นนำในต่างประเทศ สำเร็จงานวิจัยอิสระในต่างประเทศที่อาจมีสภาพแวดล้อมที่ท้าทายมากขึ้น

มีค่าใช้จ่ายเท่าไรในการเข้าศึกษา PhD ในต่างประเทศ?
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน PhD ในต่างประเทศ จะแตกต่างกันไปในแต่ล่ะมหาวิทยาลัย และในแต่ละประเทศ ผู้สมัคร PhD หลายคน ขอรับเงินทุนการศึกษาหรือความช่วยเหลือทางการเงิน ทั้งจากสถาบันการศึกษา จากองค์กรของภาครัฐและภาคเอกชน หรือจากมูลนิธิ ฝ่ายรับสมัครของมหาวิทยาลัย จะให้ข้อมูลแก่นักเรียน มีคำแนะนำหรือความช่วยเหลือในการจัดหาเงินทุนสำหรับเข้าศึกษา PhD

ทำไมจึงต้องศึกษา PhD หลักสูตรออนไลน์จากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ?

เป็นอีกหนึ่งวิธีที่นิยมในการศึกษา PhD จากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศโดยผ่านการเรียนทางออนไลน์ การศึกษา PhD ออนไลน์ ช่วยให้นักศึกษามีโอกาสที่เข้าถึงการเรียนการสอน, การวิจัยและสามารถติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ที่ปรีกษาผ่านเทคโนโลยี e-learning ที่ทันสมัย นักศึกษาหลายพันคนในแต่ละปี ลงทะเบียนเรียน PhD ออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ การเข้าศึกษา PhD ออนไลน์จากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ นักเรียนสามารถได้รับประโยชน์จากข้อได้เปรียบของการศึกษา PhD ในต่างประเทศ โดยไม่ต้องห่างไกลจากครอบครัว, เพื่อน, การทำงานและภาระผูกพันอื่นๆ

หลักสูตร PhD ในแต่ละประเทศนั้นแตกต่างกันอย่างไร?
หลักสูตร PhD มีความแตกต่างกันอย่างมากในแต่ล่ะประเทศ ตัวอย่างเช่น หลักสูตร PhD ในสหรัฐอเมริกาใช้เวลาศึกษา 5 ปีหรือมากกว่านั้นเพื่อสำเร็จการศึกษา และประมาณ 2 ปี ของการเรียนการสอนที่จำเป็นก่อนที่จะมีการเริ่มต้นการวิจัย ในสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสนักศึกษา PhD มักจะต้องเสร็จสิ้นการเรียนการสอนบางส่วน แต่นักเรียนก็มีข้อเสนอที่ดีที่จะเลือกหลักสูตรที่พวกเขาต้องการศึกษา มหาวิทยาลัยในเยอรมนีและออสเตรเลีย ส่งเสริมให้นักศึกษาที่มุ่งเน้นเฉพาะในการวิจัย และปกตินักศึกษาไม่จำเป็นเข้าเรียน เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร PhD ในประเทศที่คุณเลือก ลองอ่านและขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากมหาวิทยาลัยในหน้ารายละเอียดของหลักสูตร

อ่านเพิ่มเติม อ่านบทย่อ