Keystone logo
ติดต่อโรงเรียนโดยตรง - เปรียบเทียบ หลายรายการ ปริญญาเอก โปรแกรม ใน ภูมิศาสตร์มนุษย์ 2023

1 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน ภูมิศาสตร์มนุษย์ 2023

ภาพรวม

ภูมิศาสตร์ของมนุษย์ถูกมองว่าเป็นการศึกษาทั้งผลกระทบของประชาชนต่อสภาพแวดล้อมรวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของประชาชนด้วย

อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
  • วิทยาการทางภูมิศาสตร์
  • ภูมิศาสตร์มนุษย์
สาขาการศึกษา
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (1)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง