Keystone logo

2 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน ภาษาศาสตร์ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

 • มนุษยศาสตร์ศึกษา
 • ภาษาศาสตร์
 • ภาษาศาสตร์
สาขาการศึกษา
 • มนุษยศาสตร์ศึกษา (2)
 • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

  ปริญญาเอก โปรแกรม ใน ภาษาศาสตร์

  ภาษาศาสตร์คืออะไร?
  ภาษาศาสตร์คือการศึกษาภาษาในแหล่งประวัติศาสตร์ที่เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นการผสมผสานระหว่างการวิจารณ์วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ และภาษาศาสตร์ นักปรัชญาเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของภาษาเมื่อเวลาผ่านไป และการใช้ในบริบทต่างๆ พวกเขายังศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมที่พูดภาษาเหล่านั้นด้วย

  จบปริญญาอักษรศาสตร์ไปทำอะไรได้บ้าง?
  ด้วยปริญญาอักษรศาสตร์ คุณสามารถประกอบอาชีพด้านการสอน ภาษาศาสตร์ การแปล หรือการพิมพ์ คุณยังสามารถใช้ทักษะของคุณในการทำงานด้านต่างๆ เช่น การตลาด การโฆษณา หรือการประชาสัมพันธ์

  ทำไมการเรียนภาษาศาสตร์จึงสำคัญ?
  การเรียนภาษาศาสตร์มีความสำคัญเพราะช่วยให้เราเข้าใจว่าภาษามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปและใช้ในบริบทต่างๆ อย่างไร นอกจากนี้ยังช่วยให้เราเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมที่พูดได้ดีขึ้น เมื่อเข้าใจสิ่งเหล่านี้ เราสามารถสื่อสารกับผู้คนจากวัฒนธรรมอื่นได้ดีขึ้น และพัฒนาความเข้าใจของเราเกี่ยวกับโลกรอบตัวเรา

  ปริญญาใดที่สามารถได้รับในสาขาอักษรศาสตร์?
  มีปริญญาทางภาษาศาสตร์หลายประเภทที่คุณสามารถเรียนได้ ซึ่งรวมถึงศิลปศาสตรบัณฑิต (BA) สาขาอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (MA) สาขาอักษรศาสตร์ และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (PhD) สาขาอักษรศาสตร์ แต่ละหลักสูตรจะเปิดโอกาสให้คุณได้เรียนภาษาเชิงลึกและเรียนรู้ สถานศึกษาบางแห่งเปิดสอนหลักสูตรอักษรศาสตร์โดยเฉพาะ ในขณะที่บางแห่งเปิดสอนหลักสูตรปริญญาในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาษาศาสตร์หรือประวัติศาสตร์โดยเน้นที่สาขาวิชาอักษรศาสตร์