Keystone logo
ติดต่อโรงเรียนโดยตรง - เปรียบเทียบ 2 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน พีชคณิต 2023/2024

2 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน พีชคณิต 2023/2024

ภาพรวม

โปรแกรมพีชคณิตเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับทฤษฎีจำนวนผ่านการวิจัยและประสบการณ์ในห้องปฏิบัติการ ช่วยเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับงานในสาขาต่างๆ เช่น การสอน การเงิน การวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล หรือเทคโนโลยี

อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
  • คณิตศาสตร์
  • พีชคณิต
สาขาการศึกษา
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (2)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง