Keystone logo
ติดต่อโรงเรียนโดยตรง - เปรียบเทียบ หลายรายการ ปริญญาเอก โปรแกรม ใน พิษวิทยา 2023

1 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน พิษวิทยา 2023

ภาพรวม

วิทยาศาสตร์พิษวิทยามักเกี่ยวข้องกับการศึกษาพิษงูกรดและสารอันตรายอื่น ๆ นักเรียนอาจจะสามารถเรียนรู้หลักการทางชีววิทยาและเคมีทั่วไปในขณะที่ค้นพบวิธีการสัมผัสกับสารพิษสามารถป้องกันและรักษาได้

อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
  • เคมี
  • พิษวิทยา
สาขาการศึกษา
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (1)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง