Keystone logo

1 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย พัฒนาการของเด็ก 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ศึกษาศาสตร์
  • การศึกษาปฐมวัย
  • พัฒนาการของเด็ก
สาขาการศึกษา
  • ศึกษาศาสตร์ (1)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาเอก โปรแกรม ใน ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย พัฒนาการของเด็ก

โปรแกรมในการพัฒนาเด็กสามารถเตรียมนักเรียนให้พร้อมประเมินความซับซ้อนของการเจริญเติบโตของเด็ก เมื่อเข้าใจว่าพัฒนาการทางจิตใจ ร่างกาย และอารมณ์ตัดกันอย่างไร นักวิชาการสามารถช่วยวางแผนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติที่เหมาะสมกับพัฒนาการกับครอบครัวและในชุมชนของพวกเขา