Keystone logo

18 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน การศึกษาพลังงาน พลังงาน 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • การศึกษาพลังงาน
  • พลังงาน
สาขาการศึกษา
  • การศึกษาพลังงาน (18)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาเอก โปรแกรม ใน การศึกษาพลังงาน พลังงาน

มีสองด้านของโปรแกรมการศึกษาการใช้พลังงานมากที่สุดคือ ประการแรกคือการสำรวจของลักษณะทางกายภาพหรือระบบนิเวศของแหล่งพลังงานต่างๆและที่สองคือการศึกษาว่าทรัพยากรเหล่านี้เกี่ยวข้องกับนโยบายระดับชาติและระดับโลก