Keystone logo

6 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน พลศึกษา 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ศึกษาศาสตร์
  • การสอน
  • พลศึกษา
สาขาการศึกษา
  • ศึกษาศาสตร์ (6)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

    ปริญญาเอก โปรแกรม ใน พลศึกษา

    สุขภาพกายเช่นการออกกำลังกายสุขอนามัยและสุขภาพอาจเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาพลศึกษา ชั้นเรียนสามารถใช้กลยุทธ์ที่ส่งเสริมการออกกำลังกายและการบำรุงรักษาร่างกายที่สามารถวางรากฐานสำหรับการใช้งานชีวิตที่มีสุขภาพดี