ผู้บริหารระดับปริญญาเอกบริหารธุรกิจ (DBA)

ทั่วไป

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้บนเว็บไซต์ของสถาบัน

ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษา

International Management School Geneva is a business school which prepares students for the job market. We are delivering Bachelor & Master degrees, in English, French and mixed English/French pat ... อ่านเพิ่มเติม

International Management School Geneva is a business school which prepares students for the job market. We are delivering Bachelor & Master degrees, in English, French and mixed English/French pathways. Our team are hand-picked to ensure we can deliver the highest standards and connect to students on their individual professional journey. อ่านบทย่อ

ถามคำถาม

อื่น ๆ