ปริญญาเอกในสังคมวิทยาอุตสาหกรรม

ทั่วไป

รายละเอียดโปรแกรม

สังคมศาสตร์อุตสาหกรรม DLitt et Phil เป็นระดับขั้นสูงของการศึกษาที่ผู้สมัครต้องทำวิจัยอิสระและสร้างวิทยานิพนธ์ที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในความรู้ในสาขา ปริญญาจะถูกประเมินบนพื้นฐานของวิทยานิพนธ์เท่านั้นและผู้สมัครต้องตอบสนองความภาควิชาสังคมวิทยาและคณะมนุษยศาสตร์ว่าวิทยานิพนธ์เป็นงานที่ตนเองโดยลำพังของตนเอง เมื่อส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสุดท้ายเขาหรือเธอจะต้องให้คำมั่นว่าจะยังไม่ได้ยื่นต่อสถาบันอื่นใดเพื่อการตรวจสอบและการรับรองคุณสมบัติ

ข้อกำหนดการบริหารจัดการ

ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องได้รับการพิจารณาสำหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทสาขาสังคมวิทยา / สังคมวิทยาอุตสาหกรรมในระดับ NQF ระดับ 8 ถ้านักเรียนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กล่าวมาข้างต้นให้คณบดีคณะฯ ตามคำแนะนำของหัวหน้าภาควิชา

กรมต้องอนุมัติโดยเฉพาะสาขาวิชาหัวข้อวิจัยระเบียบวิธีและคำแถลงปัญหาก่อนที่ผู้สมัครจะลงทะเบียน

รายละเอียดการติดต่อ

ชื่อ: Prof K Naidoo
โทรศัพท์: 011 559 3706 / อีเมล: kammilan@uj.ac.za

การลงทะเบียนและเริ่มวันที่

การลงทะเบียนเริ่มต้นในเดือนมกราคมและการบรรยายในเดือนกุมภาพันธ์สำหรับโปรแกรมการทำงานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี

โปรแกรมการวิจัยทั้งหมดสำหรับปริญญาโทและปริญญาเอกสามารถลงทะเบียนได้ตลอดทั้งปี

วันที่สิ้นสุด: เริ่มต้นการศึกษาในเดือนมกราคมและสิ้นสุดในเดือนธันวาคม กำหนดเวลาสิ้นสุดของโปรแกรมจะพิจารณาจากระยะเวลาของโปรแกรม

อัปเดตล่าสุดเมื่อ มี.ค. 2020

ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษา

Vibrant, multicultural and dynamic, the University of Johannesburg (UJ) shares the pace and energy of cosmopolitan Johannesburg, the city whose name it carries. Proudly South African, the university i ... อ่านเพิ่มเติม

Vibrant, multicultural and dynamic, the University of Johannesburg (UJ) shares the pace and energy of cosmopolitan Johannesburg, the city whose name it carries. Proudly South African, the university is alive down to its African roots, and well-prepared for its role in actualising the potential that higher education holds for the continent’s development. อ่านบทย่อ

คำถามที่พบบ่อย

อื่น ๆ