ปริญญาเอกในปรัชญาการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการสอน

ทั่วไป

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมนี้ในเว็บไซต์ของโรงเรียน

รายละเอียดโปรแกรม

โปรแกรมทั้งหมดของเราได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากคณะกรรมการการศึกษาเปอร์โตริโก (CEPR) และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาระดับสูงของสหรัฐอเมริกา (MSCHE) ในระดับปริญญาตรี (โปรแกรมการเตรียมความพร้อมของครู) เราได้รับการรับรองพิเศษจากสภาการรับรองวิทยฐานะการเตรียมการศึกษา (CAEP)128483_55e9dd454252a514f6da8c7dda7930791c3bd8e2554c704c722879dd9e4acd5d_1280.jpg LeeJeongSoo / Pixabay

หลักสูตรต่อเนื่อง

พื้นที่เน้น: การเรียนรู้ (12) หน่วยกิต

 • EDLE 808 ความรู้พื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์ที่นำไปใช้กับการเรียนรู้
 • EDLE 811 สังคมและการเรียนรู้
 • EDLE 816 มุมมองเชิงปรัชญาและปรัชญาของการเรียนรู้
 • EDLE 911 การประเมินการเรียนรู้

พื้นที่เน้น: การสอน (18) หน่วยกิต

 • EDTE 824 ความรู้พื้นฐานของการสอน: แบบจำลองและการปฏิบัติ
 • EDTE 832 การออกแบบหลักสูตร
 • EDTE 833 หลักสูตรและการประเมินผลโปรแกรม
 • EDCO 831 โครงการและโครงการเพื่อการศึกษา
 • EDCO 836 การออกแบบการเรียนการสอนและเทคโนโลยี
 • EDCO 963 โพสต์มัธยมศึกษาในเปอร์โตริโก: การสอนและ Andragogy

พื้นที่เน้น: การวิจัย (21) หน่วยกิต

 • EDRE 859 รากฐานการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์และปรัชญา
 • EDRE 865 การวิจัยเชิงทดลองและเชิงปริมาณ
 • EDRE 863 การวิจัยเชิงคุณภาพ
 • EDRE 864 การวิจัยวิธีการแบบรวม
 • EDRE 872 สถิติอนุมาน
 • EDRE 873 การวิจัยและการประเมินสถาบัน
 • EDRE 874 สถิติเชิงพรรณนาและการใช้โปรแกรม

วิชาเลือก (3) หน่วยกิต

นักเรียนจะต้องผ่าน 3 หน่วยกิตในวิชาเลือก เหล่านี้อาจเป็นหลักสูตรปริญญาเอกที่ไม่ได้มีการศึกษาระดับปริญญาหรือถูกนำไปที่ตัวเลือก Subspecialty ของหลักสูตรปริญญาเอก

ข้อกำหนดขั้นสุดท้าย (12) เครดิต

 • EDRE 965 ปฏิบัติการ: การวิจัยเชิงปริมาณ
 • EDRE 966 ปฏิบัติการ: การวิจัยเชิงคุณภาพ
 • EDUC 985 การสอบที่ครอบคลุม EDRE
 • EDRE 900 สัมมนา: การร่างข้อเสนอวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
 • EDUC 905 วิทยานิพนธ์
อัปเดตล่าสุดเมื่อ มี.ค. 2020

ทุนการศึกษา Keystone

ค้นพบตัวเลือกที่ทุนการศึกษาของเรามอบให้คุณได้

ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษา

La Universidad Ana G. Méndez-Recinto de Cupey es una institución de educación superior que cuenta con una extensa trayectoria de ofrecimientos de programas que cumplen con los más altos estándares de ... อ่านเพิ่มเติม

La Universidad Ana G. Méndez-Recinto de Cupey es una institución de educación superior que cuenta con una extensa trayectoria de ofrecimientos de programas que cumplen con los más altos estándares de excelencia académica. Al conocer la oferta académica, amplia y actualizada, sabemos que encontrará el programa y la modalidad de aprendizaje que mejor se adapte a sus metas profesionales y estilo de vida. อ่านบทย่อ

ถามคำถาม

อื่น ๆ