ปริญญาเอกในด้านการท่องเที่ยว

ทั่วไป

รายละเอียดโปรแกรม

คณะเศรษฐศาสตร์และธุรกิจเสนอ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D. ) ในสาขาวิชาส่วนใหญ่ที่สอนในระดับปริญญาโท นักเรียนที่สนใจในการเรียนตั้งแต่ปริญญาโทจนถึงปริญญาเอกควรติดต่อคณะคณบดี

ระเบียบการรับเข้าศึกษาและหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตปรากฏในคู่มือและปฏิทิน USP 2017

tourism

อัปเดตล่าสุดเมื่อ มี.ค. 2020

ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษา

The University of the South Pacific (USP) is the premier provider of tertiary education in the Pacific region and an international centre of excellence for teaching, research consulting and training o ... อ่านเพิ่มเติม

The University of the South Pacific (USP) is the premier provider of tertiary education in the Pacific region and an international centre of excellence for teaching, research consulting and training on all aspects of Pacific culture, environment and human resource development needs. อ่านบทย่อ

ถามคำถาม

อื่น ๆ