Read the Official Description

ลักษณะของการศึกษา

ทัศนศิลป์ร่วมสมัยของการศึกษาทัศนศิลป์นั้นถูกฝังอยู่ในการไต่สวนในสภาพสังคมและวัฒนธรรมของการมองเห็น (การแสดงการจินตนาการและการสร้าง) ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของการกำเนิดมนุษย์วัฒนธรรมและการศึกษาทั่วไป การศึกษามีส่วนช่วยให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์การเรียนรู้และการสอนในด้านวัฒนธรรมภาพและการทำงานร่วมกันและการให้ความรู้ใหม่ของศิลปะร่วมสมัย

โปรแกรมทัศนศิลป์ศึกษาเป็นส่วนสำคัญของสาขาการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมมีศักยภาพสหวิทยาการที่ดี ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นตัวแทนของผู้เชี่ยวชาญไม่เพียง แต่ในด้านทัศนศิลป์และวิจิตรศิลป์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงทีมการวิจัยด้านการสอนพิเศษการสอนพิเศษจิตวิทยาพัฒนาการสื่อและการศึกษาวัฒนธรรมการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างวัฒนธรรมและการสอน และคนอื่น ๆ.


คำอธิบายของการตรวจสอบและเกณฑ์การประเมิน

การสอบเข้า

  1. ผู้สมัครส่งข้อเสนอโครงการวิจัยของตนเองที่เชี่ยวชาญในการศึกษาศิลปะเสนอวิธีการในการจัดการหัวข้อ โครงการวิจัยจะต้องส่งพร้อมใบสมัครไปยังภาควิชาวิทยาศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยชาร์ลส์
  2. ในระหว่างการสอบคัดเลือกสมาชิกของคณะกรรมการประเมินคุณภาพของโครงการตลอดจนสมมติฐานของผู้สมัครเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดโดยโครงการ ผู้สมัครแสดงให้เห็นถึงแนวความคิดเกี่ยวกับปัญหาทางเทคนิคความลึกและความกว้างของการวางแนวของพวกเขาในทฤษฎีและการปฏิบัติงานศิลปะความสามารถในการวิเคราะห์แหล่งวรรณกรรม (เช่นภาษาต่างประเทศ) โครงการในหัวข้อที่เลือกในมาตรฐานอาชีวศึกษา 10 หน้าพิมพ์พร้อมด้วยบรรณานุกรมบทคัดย่อสั้น ๆ (5-10 บรรทัด) และคำหลัก (คำอธิบาย) ที่อธิบายเนื้อหาของงาน

เกณฑ์การประเมิน: ผู้สมัครจะได้รับคะแนนสูงสุดสิบคะแนนจำนวนคะแนนสำหรับการสมัครเข้าศึกษาจะได้รับอย่างน้อยเจ็ดคะแนน


เงื่อนไขการรับเข้าเรียน

การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกนั้นขึ้นอยู่กับความสำเร็จของโปรแกรมการศึกษาระดับปริญญาโท

วิธีการยืนยัน:


โอกาสทางอาชีพ

ผู้สำเร็จการศึกษามีประวัติว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาทัศนศิลป์และการสอนซึ่งเตรียมไว้สำหรับการวิจัยที่มีประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพกิจกรรมด้านการศึกษาและวัฒนธรรม การเตรียมความคิดสร้างสรรค์ในสาขางานศิลปะมอบความสามารถระดับบัณฑิตสำหรับงานวิจัยอิสระหรือการทำงานเป็นทีมที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและการออกแบบการสังเคราะห์งานศิลปะด้วยการสะท้อนเชิงทฤษฎี ทัศนศิลป์การศึกษาระดับปริญญาเอกอาจทำหน้าที่เป็นอาจารย์และนักวิจัยในมหาวิทยาลัยที่มีความสำคัญสอดคล้องกัน พวกเขาอาจทำงานในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกันในโรงเรียนมัธยมหรือโรงเรียนประถมโรงเรียนศิลปะพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ศูนย์การศึกษาต่อของครูและวัฒนธรรมหรือสถาบันอื่น ๆ ที่มุ่งเน้นที่สอดคล้องกัน

Program taught in:
อังกฤษ

See 8 more programs offered by Charles University Faculty of Education »

Last updated January 10, 2019
หลักสูตรนี้ Campus based, Online & Campus Combined
Start Date
ต.ค. 2019
Duration
เต็มเวลา
Price
2,000 CZK
ต่อปีการศึกษา ค่าธรรมเนียมการสมัครออนไลน์: 540 CZK ค่าสมัครกระดาษ: 590 CZK
Deadline
เม.ย. 30, 2019
By locations
By date
Start Date
ต.ค. 2019
Application deadline
เม.ย. 30, 2019

ต.ค. 2019

Location
Application deadline
เม.ย. 30, 2019
End Date
อื่นๆ