ปริญญาเอกในการพัฒนาสังคมและดินแดน

ทั่วไป

รายละเอียดโปรแกรม

หลักสูตรนี้มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกมีความรู้ความสามารถในการออกแบบนำไปปฏิบัติและประเมินผลการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันไปตามสายตาเพื่อการพัฒนาอย่างชาญฉลาดและยั่งยืนรวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้คนองค์กรและชุมชนที่หลากหลาย

มันเสนอวิธีการใหม่รวม:

  1. การอ่านแบบสหวิทยาการของความเป็นจริง
  2. การพูดถึงระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาคที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วโลก และ c) การร่วมสร้างความรู้กับวิชาพัฒนา

ในระดับปริญญาเอกด้านการพัฒนาสังคมและดินแดน ได้แก่ - ขยายความรู้และความเข้าใจที่สำคัญในความหลากหลายของรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและการประยุกต์ใช้ในบริบทของดินแดน - สร้างกรอบการตีความและการวิเคราะห์สหวิทยาการ ของปัญหาและการแก้ปัญหาหลายมิติที่เกิดจากกระบวนการพัฒนาในชุมชนองค์กรและเขตการปกครองโดยพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านพลวัตของโลกาภิวัตน์ - รวมความรู้ทางทฤษฎีและระเบียบวิธีการเพื่อให้เกิดและดำเนินการโครงการวิจัยที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ชายแดนด้านความรู้, ที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าของศิลปะในสาขาของโครงการและในการตอบสนองต่อความท้าทายทางสังคม - สร้างความรู้ใหม่และนโยบายสาธารณะที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อตอบสนองความท้าทายในระดับภูมิภาคและระดับภูมิภาคในบริบทของการวิจัยการดำเนินการและบนพื้นฐานของวิธีการมีส่วนร่วม นักแสดงหลายคนและสหวิทยาการร่วมสร้างความรู้และประสบการณ์ - สื่อสารและเถียงการวิจัยอย่างจริงจังและเป็นที่ยอมรับจากเพื่อนและในทางเข้าใจคนทั่วไป

ตารางเวลา

วิทยานิพนธ์ - ความพร้อมใช้งานเต็มรูปแบบหรือบางส่วนปริญญาเอกเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเวลาที่จำเป็นสำหรับงานวิจัยร่วมกับที่ปรึกษาของเขา

ระยะเวลา

3 ปี 6 ภาคการศึกษา

ECTS

180

เงื่อนไขการเข้าถึง

  1. เกณฑ์ที่ยืดหยุ่นจะนำมาใช้เพื่ออนุญาตให้เข้าเรียนของนักเรียนจากพื้นที่ต่างๆโดยคำนึงถึงรายละเอียดสหวิทยาการของหลักสูตร
  2. นักศึกษาที่ได้รับปริญญาโทจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษแม้ว่าผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าตามกฎหมายหรือผู้ที่มีคุณสมบัติทางวิชาการหรือการศึกษาที่เกี่ยวข้องอาจได้รับการยอมรับตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
  3. เน้นการให้ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพจากองค์กรเอกชนและองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรผู้ประกอบการทางสังคมพนักงานและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารภาครัฐอื่น ๆ
อัปเดตล่าสุดเมื่อ มี.ค. 2020

ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษา

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, sedeada em Vila Real, mais conhecida por UTAD, é uma instituição orientada para a criação, transmissão e difusão da cultura, do saber e da ciência. Situa ... อ่านเพิ่มเติม

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, sedeada em Vila Real, mais conhecida por UTAD, é uma instituição orientada para a criação, transmissão e difusão da cultura, do saber e da ciência. Situada numa região em desenvolvimento, fomenta o empreendedorismo, em estreita relação com a comunidade, seus organismos, instituições e tecido empresarial, aprofunda o conhecimento científico, desenvolve tecnologia e promove a inovação, procurando responder aos problemas e desafios de âmbito global, nacional e regional. อ่านบทย่อ

คำถามที่พบบ่อย

อื่น ๆ