Keystone logo

99 ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต โปรแกรม 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
สาขาการศึกษา
    การก่อสร้าง (0)
  • การจัดการศึกษา (12)
  • การดูแลสุขภาพ (16)
  • การท่องเที่ยวและการบริการต้อนรับ (0)การบริหารศึกษา (0)การบิน (0)การพัฒนาตนเอง (0)
  • การศึกษากฎหมาย (3)
  • การศึกษาการกีฬาและการออกกำลังกาย (0)การศึกษาด้านตลาด (0)
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต โปรแกรม อธิบาย

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมในสาขาวิชาเฉพาะได้ ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเตรียมพร้อมสำหรับบทบาทในสถาบันการศึกษาการบริหารหรือการกำหนดนโยบายในสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันการศึกษาของรัฐ