Read the Official Description

ลักษณะของการศึกษา

ปริญญาเอก การศึกษาในจิตวิทยาการศึกษาคือการฝึกอบรมนักเรียนในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในจิตวิทยาการศึกษาเช่นในจิตวิทยาที่ใช้กับหัวข้อการศึกษา การศึกษาจะไม่ชดเชยค่าใช้จ่ายสำหรับการเรียนการสอนก่อนปริญญา (ปริญญาโท) ในด้านจิตวิทยาหากได้รับการร้องขอจาก Chambers หรือสมาคมนักจิตวิทยาเป็นเงื่อนไขสำหรับการปฏิบัติทางจิตวิทยาหรือเพื่อการศึกษาต่อ (โดยเฉพาะในด้านการแพทย์) พวกเขาเพิ่มความสามารถของนักวิจัยในด้านการศึกษาโดยใช้จิตวิทยาและการเข้าใจบริบทของวิทยาศาสตร์การศึกษาอื่น ๆ


คำอธิบายของการตรวจสอบและเกณฑ์การประเมิน

การสอบเข้า

การอภิปรายข้อเสนอโครงการวิจัยของผู้สมัครสูงสุด 10 หน้ารวมถึงบรรณานุกรมซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสนใจในหัวข้อการวิจัยที่พวกเขาต้องการจะเน้นในการศึกษาระดับปริญญาเอก โครงการวิจัยจะต้องส่งพร้อมใบสมัครไปยังภาควิชาวิทยาศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยชาร์ลส์ โครงการควรมีลักษณะของปัญหาการวิจัยความคิดพื้นฐานของวัตถุประสงค์และโครงสร้างของปัญหาและวิธีการพิจารณาจากทฤษฎีการวิจัยและวรรณคดีมืออาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการจะร่วมลงนามโดยที่ปรึกษาใน spe ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อ

เกณฑ์การประเมิน: ผู้สมัครจะได้รับคะแนนสูงสุดสิบคะแนนจำนวนคะแนนสำหรับการสมัครเข้าศึกษาจะได้รับอย่างน้อยเจ็ดคะแนน


เงื่อนไขการรับเข้าเรียน

การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกนั้นขึ้นอยู่กับความสำเร็จของโปรแกรมการศึกษาระดับปริญญาโท

วิธีการยืนยัน:


โอกาสทางอาชีพ

บัณฑิตได้รับการฝึกอบรมสำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในสองอาชีพ: 1) ในฐานะนักจิตวิทยา - อาจารย์มหาวิทยาลัยและ 2) ในฐานะนักจิตวิทยา - ผู้ปฏิบัติงาน (นักจิตวิทยาให้คำปรึกษานักจิตวิทยาโรงเรียนนักจิตวิทยาในสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา) เขาสามารถทำการวิจัยเชิงประจักษ์ในสาขาที่เขาสนใจ เพื่อหารือกับเพื่อนร่วมงานทางวิทยาศาสตร์ของเขา; เพื่อบรรยายให้กับนักเรียนของเขา; ที่จะใช้กับมันสำหรับการอนุญาตทางวิทยาศาสตร์

การศึกษาจะไม่ชดเชยให้กับการศึกษาระดับปริญญาโทในด้านจิตวิทยาหากมีการร้องขอจาก Chambers หรือสมาคมนักจิตวิทยาเป็นเงื่อนไขสำหรับการปฏิบัติทางจิตวิทยาหรือเพื่อการศึกษาต่อ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแพทย์) เป็นการเพิ่มความสามารถในการวิจัยทางจิตวิทยาในการศึกษาก่อนหน้านี้

Program taught in:
อังกฤษ

See 8 more programs offered by Charles University Faculty of Education »

Last updated January 10, 2019
หลักสูตรนี้ Campus based, Online & Campus Combined
Start Date
ต.ค. 2019
Duration
เต็มเวลา
Price
2,000 CZK
ต่อปีการศึกษา ค่าธรรมเนียมการสมัครออนไลน์: 540 CZK ค่าสมัครกระดาษ: 590 CZK
Deadline
เม.ย. 30, 2019
By locations
By date
Start Date
ต.ค. 2019
Application deadline
เม.ย. 30, 2019

ต.ค. 2019

Location
Application deadline
เม.ย. 30, 2019
End Date
อื่นๆ