อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

โปรแกรมนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการศึกษาด้านการปฏิบัติของตน ผู้สมัครเข้าร่วมการวิจัยในระดับสูงซึ่งเป็นผลงานการวิจัยเป็นหนึ่งในสาขาการวิจัย เป็นหลักสูตรการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างการวิจัยและกิจกรรมทางวิชาชีพของพวกเขา

การเยี่ยมอาจารย์จากมหาวิทยาลัยพันธมิตรจะเข้าร่วมเป็นครูและที่ปรึกษาในโครงการ นักเรียนมีโอกาสที่จะเข้าร่วมใน Erasmus mobility เพื่อการศึกษาและการฝึกงาน ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนคือภาษาอังกฤษ

วุฒิการศึกษาที่ได้รับ: ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (Pedagogy) (PhD)

ข้อกำหนดด้านการรับเข้าเรียน: ปริญญาโทด้านการสอนจิตวิทยาการจัดการศึกษาหรือมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์สวัสดิการสังคมและความช่วยเหลือทางสังคมหากมีประสบการณ์ทางด้านการศึกษาอย่างน้อย 3 ปี

การอภิปรายเกี่ยวกับรูปแบบหรือปัญหาในการเรียนการสอนซึ่งได้มีการค้นคว้าวิจัยไว้ในเอกสารที่ส่งแล้ว

ระยะเวลาศึกษา: 3 ปีของการศึกษาเต็มเวลา

หลักสูตรการศึกษาประกอบด้วย 2 ส่วนคือ

  • งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์: งานวิจัยเฉพาะบุคคลเพื่อเตรียมและออกแบบวิทยานิพนธ์ของแพทย์ การตีพิมพ์ผลงานวิจัย (3 ฉบับ) การนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ในการประชุมทางวิทยาศาสตร์ การสัมมนาเชิงทฤษฎี การปฏิบัติของผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือผู้ช่วยของนักวิจัยนำในการทำและในการดำเนินการโครงการของงานวิจัย - 112 หน่วยกิต CP (168 ECTS);
  • การศึกษาเชิงทฤษฎี (ภาคบังคับ) - โมดูลการพัฒนาการวิจัยและความสามารถทางปัญญาส่วน B (ไม่จำเป็น) - โมดูลการพัฒนาความสามารถด้านการเรียนการสอน C (วิชาเลือกเสรี)) - หน่วยกิต CP 32 หน่วยกิต (48 ECTS)

นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกจะต้องได้รับ 144 CP (216 ECTS)

การทดสอบขั้นสุดท้ายถ้ามี: การสอบของ Doctor in Pedagogy และในภาษาต่างประเทศ (อังกฤษเยอรมันหรือรัสเซีย) และวิทยานิพนธ์ของแพทย์

ค่าธรรมเนียมการศึกษา: 3200 EUR ต่อปี

หากคุณสนใจในการศึกษาที่ Rezekne University of Applied Sciences กรอกแบบฟอร์มการสมัครที่ http://www.rta.lv/online_application_procedure

หลักสูตรที่สอนใน:
อังกฤษ
Rezekne University of Applied Sciences

ดูอีก 1 หลักสูตรที่เสนอโดย Rezekne University of Applied Sciences »

อัปเดตล่าสุดเมื่อ June 18, 2018
หลักสูตรนี้ Campus based
Start Date
ก.ย. 2019
มี.ค. 2020
Duration
เต็มเวลา
Price
3,490 EUR
ต่อปี.
Deadline
กรกฎาคม 1, 2019
Autumn Intake
ขอรายละเอียด
Spring Intake
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
Start Date
ก.ย. 2019
End Date
ก.ย. 1, 2022
วันหมดเขตรับสมัคร
กรกฎาคม 1, 2019
Autumn Intake
Start Date
มี.ค. 2020
End Date
มี.ค. 1, 2022
วันหมดเขตรับสมัคร

ก.ย. 2019

Location
วันหมดเขตรับสมัคร
กรกฎาคม 1, 2019
Autumn Intake
End Date
ก.ย. 1, 2022

มี.ค. 2020

Location
วันหมดเขตรับสมัคร
End Date
มี.ค. 1, 2022
อื่น ๆ