ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ธุรกิจ) (การวิจัย)

ทั่วไป

รายละเอียดโปรแกรม

ผู้สมัครเรียนปริญญาเอก (ธุรกิจ) จะต้องพัฒนาวิธีคิดที่เป็นอิสระและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในผลงานวิจัยของตนเอง การค้นคว้าอิสระต้องอาศัยการตรวจสอบอย่างรอบคอบและละเอียดรอบคอบในหัวข้อที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวคิดข้อค้นพบและทฤษฎีใหม่ ๆ
นักศึกษาปริญญาเอกปรัชญาทุกคนจะต้องเข้าร่วมวิธีการวิจัย

สาขาวิชาที่สำคัญที่นำเสนอในโครงการปริญญาเอก ได้แก่

การบัญชี

 • ระบบสารสนเทศทางการบัญชีและการบริหารความเสี่ยง
 • การกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • การรายงานทางการเงิน
 • การวิจัยทางการบัญชีตามตลาด

การธนาคารและการเงิน

 • การเงินส่วนบุคคลและองค์กร
 • ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
 • การจัดการทางการเงิน
 • การรายงานทางการเงิน
 • การเงินอิสลาม
 • ไมโครไฟแนนซ์
 • การฟอกเงิน
 • ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถาบันการเงิน
 • การเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงของ IPO และ PLC
 • การบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลของสถาบันการเงิน

พฤติกรรมผู้บริโภค

 • การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
 • อิทธิพลของพฤติกรรมต่อสังคม
 • แรงจูงใจส่วนบุคคล
 • สถานที่และพื้นที่
 • พฤติกรรมการท่องเที่ยวและสันทนาการ

เศรษฐศาสตร์

 • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 • เศรษฐมิติ
 • เศรษฐศาสตร์พลังงาน
 • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
 • เศรษฐศาสตร์มหัพภาคระหว่างประเทศ (การจัดการอัตราแลกเปลี่ยนและการรวมตลาดการเงินและตลาดเอเชียตะวันออก)
 • การค้าระหว่างประเทศ
 • เศรษฐศาสตร์ขนาดใหญ่
 • เศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • วิชาว่าด้วยวุตถุ
 • เศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว

การตลาด

 • การตลาดระหว่างประเทศ
 • การตลาดบริการ

การจัดการ

 • โอกาสการจ้างงานและการฝึกอบรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • ผู้ประกอบการ
 • การจัดการสิ่งแวดล้อม
 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • การจัดการความรู้
 • การลดความยากจนผ่านการท่องเที่ยว
 • การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • การจัดการเชิงกลยุทธ์
 • การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบ
อัปเดตล่าสุดเมื่อ มี.ค. 2018

ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษา

Taylor’s University is a member of the Taylor’s Education Group, which also comprises Taylor’s College, Garden International School, Australian International School Malaysia, Sri Garden International ... อ่านเพิ่มเติม

Taylor’s University is a member of the Taylor’s Education Group, which also comprises Taylor’s College, Garden International School, Australian International School Malaysia, Sri Garden International School, Nexus International School, Putrajaya and Nexus International School Singapore. Since its inception in 1969, Taylor’s has become one of Malaysia’s most successful and reputable private higher education institutions. Taylor’s University offers a myriad of courses in tertiary education, from foundation and diploma, to degree, post-graduate and professional programmes. อ่านบทย่อ
สุบังจายา , กัวลาลัมเปอร์ + 1 เพิ่มเติม น้อยกว่า

คำถามที่พบบ่อย

อื่น ๆ