Keystone logo

5 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน การศึกษากฎหมาย นโยบาย นโยบายด้านการศึกษา 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • การศึกษากฎหมาย
  • นโยบาย
  • นโยบายด้านการศึกษา
สาขาการศึกษา
  • การศึกษากฎหมาย (5)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาเอก โปรแกรม ใน การศึกษากฎหมาย นโยบาย นโยบายด้านการศึกษา

นโยบายการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายกระบวนการและปรัชญาที่สร้างกรอบการเรียนรู้สถาบัน การศึกษามักเกี่ยวข้องกับการสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการออกแบบระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม