Keystone logo
ติดต่อโรงเรียนโดยตรง - เปรียบเทียบ 13 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน ธรณีวิทยา 2023/2024

13 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน ธรณีวิทยา 2023/2024

ภาพรวม

ธรณีวิทยาเป็นสาขาของวิทยาศาสตร์โลกที่เน้นการศึกษาลักษณะทางกายภาพของโลกเช่นเดียวกับการเคลื่อนไหวและการก่อตัวของหินและคุณสมบัติเป็นของแข็งอื่น ๆ ที่อยู่ในนั้น

อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
  • วิทยาการทางภูมิศาสตร์
  • ธรณีวิทยา
สาขาการศึกษา
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (13)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน