Keystone logo
ติดต่อโรงเรียนโดยตรง - เปรียบเทียบ 4 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน โลหะวิทยา 2024

4 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน โลหะวิทยา 2024

ภาพรวม

ปริญญาเอกช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้ขั้นสูงและการฝึกอบรมในสาขาวิชาที่เฉพาะเจาะจง มักทำงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาผู้สมัครสอบวิทยานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ก่อนที่จะได้รับปริญญา

ปริญญาเอกด้านโลหการคืออะไร? นักศึกษาทดลองและศึกษาวัตถุและสารโลหะต่างๆ ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่จะมีปริญญาโทสาขาเคมีฟิสิกส์โลหะวิทยาหรือวัสดุศาสตร์ก่อนที่จะเข้าโครงการ นักวิชาการศึกษาโลหะรวมทั้งการหล่อทฤษฎีและร่วมกับพลาสติกขึ้นอยู่กับโปรแกรม การวิจัยและพัฒนาเป็นส่วนใหญ่ของหลักสูตรระดับปริญญา หลักสูตรปริญญาเอกโดยเฉลี่ยอยู่ที่ระยะเวลาสี่ปีและนักเรียนสามารถเลือกการลงทะเบียนแบบเป็นกลุ่มหรือแบบเต็มเวลาได้

การทำงานกับโลหะและโลหะผสมช่วยให้บุคคลสามารถคิดค้นสร้างและทำงานกับวัสดุทั้งในที่ทำงานและที่บ้าน ทักษะการวิจัยและการทำงานร่วมกันปรับตัวเข้ากับภาคอุตสาหกรรมและภาคอุตสาหกรรมต่างๆรวมทั้งความสัมพันธ์ในการทำงานและความสัมพันธ์ส่วนตัว

สถานที่ตั้งของสถาบันการศึกษาและสถานะการลงทะเบียนจะมีผลกระทบอย่างมากต่อค่าใช้จ่ายของโครงการที่ป้อน แต่ละโปรแกรมมีข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อหาค่าใช้จ่ายและตอบคำถามทางการเงินอื่น ๆ

ผู้สำเร็จการศึกษาด้านโลหะวิทยาส่วนใหญ่แสวงหาการจ้างงานในสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นในหัวข้อต่างๆเช่นโลหะการป้องกันการกัดกร่อนวัสดุจากโลหะกระบวนการบำบัดผิวและการกัดกร่อน อุตสาหกรรมเคมีเป็นเส้นทางอาชีพที่ดีสำหรับบัณฑิตที่ต้องการทำงานในภาคเอกชน ตำแหน่งในภาคธุรกิจประกอบด้วยผู้จัดการและนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา นอกจากนี้นักเรียนอาจได้รับการจ้างงานที่มีคุณภาพในด้านการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรที่มีความรู้เกี่ยวกับโลหวิทยาและการฝึกอบรมเป็นผู้ประกอบการในหลาย บริษัท และอุตสาหกรรมที่ปรับแต่งผลิตจำหน่ายหรือซื้อผลิตภัณฑ์โลหะและโลหะ

โปรแกรมแบบไม่เต็มเวลาและแบบเต็มเวลามีอยู่ทั่วโลกขึ้นอยู่กับความสนใจเฉพาะ หากต้องการทำตามขั้นตอนต่อไปให้ค้นหาโปรแกรมด้านล่างและติดต่อสำนักงานการรับเข้าศึกษาของโรงเรียนที่คุณเลือกโดยตรงโดยกรอกแบบฟอร์มนำหน้า

อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

  • ปริญญาเอก
  • วิศวกรรมศาสตร์
  • วัสดุศาสตร์
  • โลหะวิทยา
สาขาการศึกษา
  • วิศวกรรมศาสตร์ (4)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน