PHDSTUDIES

หน้า 2 จาก 6, <small>นอกเวลา PhD แอฟริกาใต้ - PhD programs แอฟริกาใต้ PhD</small>

หลักสูตร PhD หรือวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก คือปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยมอบให้แก่นักวิชาการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและสามารถสำเร็จปริญญาเอกในสาขาวิชาการของตนได้

แอฟริกาใต้อย่างเป็นทางการสาธารณรัฐแอฟริกาใต้เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกา จะแบ่งออกเป็นเก้าจังหวัด แอฟริกาใต้ไม่ได้เป็นเพียงการกระโดดจากจุดนั้นมันเป็นตัวเองเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมที่อุดมไปด้วยวัฒนธรรมสัตว์และพืชและประวัติศาสตร์

ดุษฎีบัณฑิต 16-30 (จาก 81). นอกเวลา PhD แอฟริกาใต้ - Take your นอกเวลา PhD แอฟริกาใต้. All นอกเวลา PhD program and school information. Save time and contact the school here!

ผลลัพธ์ Filter

ปริญญาเอกในการเมือง

University of Johannesburg
ดุษฎีบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
3 ปี
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

วิทยานิพนธ์ในหัวข้อเรื่อง Political Science หรือ International Relations เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำวิจัยที่เป็นอิสระและมีความหมาย บทความพร้อมสำ ...

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาเอกทางจิตวิทยา

University of Johannesburg
ดุษฎีบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
3 ปี
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

ปริญญา DLitt et Phil มีการเสนอโดยวิทยานิพนธ์เท่านั้นและการลงทะเบียนสามารถทำได้แบบเต็มเวลาหรือแบบไม่เต็มเวลา ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการเสนอข้อเสนอแนะที่เหมาะสม แต่ภาควิชาจิตวิท ...

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาเอกในงานสังคมสงเคราะห์

University of Johannesburg
ดุษฎีบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
3 ปี
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

หลักสูตรปริญญาเอกนำเสนอผลงานวิจัยที่เป็นอิสระจำนวนมากที่มีส่วนช่วยในการสร้างทฤษฎีหรือการปฏิบัติงานใหม่ ๆ ในด้านสังคมสงเคราะห์ ...

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาเอกในสังคมวิทยา

University of Johannesburg
ดุษฎีบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
3 ปี
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

D Litt et Phil Sociology เป็นระดับขั้นสูงของการศึกษาที่ผู้สมัครต้องทำวิจัยอิสระและสร้างวิทยานิพนธ์ที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในความรู้ในสาขา ...

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาเอกสาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (RD)

University of Johannesburg
ดุษฎีบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
นอกเวลา
<
2&nbsp;-&nbsp;4 ปี
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ของโครงการคือการพัฒนาความสามารถในการประยุกต์ใช้ของนักศึกษาปริญญาโทในระดับสูงในด้านการวิจัยการวิเคราะห์การตีความและความเข้าใจในด้านการท่องเที่ยวและการบริการ ...

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาเอกสาขาเศรษฐศาสตร์การขนส่ง

University of Johannesburg
ดุษฎีบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
นอกเวลา
<
2&nbsp;-&nbsp;4 ปี
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

นักเรียนควรพัฒนาสมรรถภาพทางปัญญาและความชำนาญพิเศษและทักษะการปฏิบัติในการตีความความเข้าใจการวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์การขนส่งการจัดการและหลักเกณฑ์ด้านกฎระเบียบ นักศ ...

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาเอกในเมืองศึกษา

University of Johannesburg
ดุษฎีบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
3 ปี
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

DLitt et Phil (Urban Studies) เป็นระดับขั้นสูงของการศึกษาที่ผู้สมัครจะต้องทำการวิจัยอิสระและสร้างวิทยานิพนธ์ที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในความรู้ในสาขา ...

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาเอกสาขาสัตววิทยา

University of Johannesburg
ดุษฎีบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
3 ปี
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ของปริญญาเอก ในสัตววิทยาคือการให้นักเรียนที่มีคุณสมบัติที่มีความเข้าใจในเชิงลึกและความรู้แบบบูรณาการของทฤษฎีที่ใช้บังคับขั้นสูงในด้านสัตววิทยา ...

อ่านเพิ่มเติม

PhD / DCom ในการบัญชี

University of Johannesburg
ดุษฎีบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
2&nbsp;-&nbsp;4 ปี
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

ผู้สมัครควรพัฒนาสมรรถนะเฉพาะด้านที่ใช้ในการเรียนรู้การตีความความเข้าใจการวิเคราะห์และการประยุกต์หลักการบัญชีในสาขาบัญชีการเงิน ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมควรแสดงหลักฐานการทำ ...

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาเอก / DCom ในการตรวจสอบ

University of Johannesburg
ดุษฎีบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
2&nbsp;-&nbsp;4 ปี
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

ผู้สมัครควรพัฒนาความสามารถเฉพาะด้านที่ใช้ในการเรียนรู้การตีความการทำความเข้าใจการวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้หลักการตรวจสอบในสาขาการตรวจสอบ ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมควรแสดงห ...

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาเอก / DCom ในเศรษฐมิติ

University of Johannesburg
ดุษฎีบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
2&nbsp;-&nbsp;4 ปี
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

ผู้สมัครควรพัฒนาความสามารถขั้นสูงในการเรียนรู้การตีความการทำความเข้าใจการวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้เทคนิคเศรษฐมิติ ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมควรแสดงหลักฐานของงานวิทยาศาสตร์ ...

อ่านเพิ่มเติม

PhD / DCom ในการจัดเก็บภาษี

University of Johannesburg
ดุษฎีบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
2&nbsp;-&nbsp;4 ปี
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

ผู้สมัครควรพัฒนาความสามารถพิเศษเฉพาะด้านที่ใช้ในการตีความการตีความความเข้าใจการวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้หลักการภาษีในภาคการเงินและการค้า ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมควรแสดงห ...

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาเอกในศิลปะและการออกแบบ

University of Johannesburg
ดุษฎีบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
2&nbsp;-&nbsp;5 ปี
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

จุดประสงค์ของโปรแกรมนี้คือเพื่อให้ผู้สมัครสามารถทำการวิจัยในระดับการศึกษาขั้นสูงสุดที่สูงสุดในการส่งการประเมินและการยอมรับของวิทยานิพนธ์ ผู้สมัครจะต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถ ...

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาเอกในประวัติศาสตร์ศิลปะ

University of Johannesburg
ดุษฎีบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
3 ปี
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

ผู้สมัครจะต้องทำวิทยานิพนธ์เชิงวิชาการโดยปกติจะอยู่ระหว่าง 70,000 ถึง 80,000 คำซึ่งก่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจใหม่ ๆ ในแง่ของทัศนศิลป์หรือวัฒนธรรมการมองเห็นในแง่มุมที่กว้าง ...

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาเอกในการจัดการสาธารณะและการกำกับดูแล

University of Johannesburg
ดุษฎีบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
2&nbsp;-&nbsp;5 ปี
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

จุดประสงค์ของคุณสมบัตินี้คือเพื่อให้นักเรียนมีเครื่องมือและทักษะในการใช้ทักษะวิธีการวิจัยและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระเพื่อเตรียมข้อเสนอการวิจัยดำเนินก ...

อ่านเพิ่มเติม