Keystone logo

6 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน สังคมศาสตร์ ภูมิภาคศึกษา เอเชียศึกษา 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ปริญญาเอก
  • สังคมศาสตร์
  • ภูมิภาคศึกษา
  • เอเชียศึกษา
สาขาการศึกษา
  • สังคมศาสตร์ (6)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาเอก โปรแกรม ใน สังคมศาสตร์ ภูมิภาคศึกษา เอเชียศึกษา

การได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy) ทำให้นักเรียนมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสูงและเป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาเฉพาะด้าน ระดับนี้ให้ความสำคัญกับการวิจัยอย่างกว้างขวางและมีส่วนร่วมในข้อมูลใหม่ ๆ

ปริญญาเอกในเอเชียศึกษาคืออะไร? ปริญญาเอกด้านการศึกษาในเอเชียเป็นหลักสูตรที่สามารถช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้และความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมเอเชียศาสนาและสังคมทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดยทั่วไปนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในโครงการนี้จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อต่างๆรวมถึงภาษาและวรรณคดีภาพยนตร์ประวัติศาสตร์และการเมืองและธุรกิจในประเทศแถบเอเชีย นักเรียนมักจะศึกษาตำราโบราณและทำงานร่วมกับวัสดุจัดเก็บเพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญทางวัฒนธรรมของการศึกษาของตนเองอย่างแท้จริง ในเวลาเดียวกันนักเรียนอาจมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เฉพาะเจาะจงเช่นภาษาศาสตร์หรือธุรกิจ

ปริญญาเอกในเอเชียศึกษาเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาของประเทศที่พวกเขากำลังเรียนอยู่ ด้วยเหตุนี้ทักษะการสื่อสารของพวกเขาจึงถูกเพิ่มขึ้นทั้งวาจาและแบบเขียน พวกเขายังใช้ทักษะการวิจัยและทักษะการคิดเชิงวิพากษ์รวมทั้งความไวทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นประโยชน์ในหลากหลายสาขา

ระยะเวลาในการได้รับปริญญาเอกด้านการศึกษาในเอเชียอยู่ระหว่าง 5-7 ปีโดยมีตัวแปรค่าขึ้นอยู่กับโรงเรียน แต่ละคนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรแกรมที่นำเสนอเหมาะสมกับความต้องการของเขาหรือเธอ

ปริญญาเอกในเอเชียศึกษาเปิดเส้นทางอาชีพที่น่าตื่นเต้นและตอบสนอง แน่นอนว่ามีตัวเลือกในการสอนในระดับมหาวิทยาลัยในฐานะศาสตราจารย์ ตัวเลือกอื่น ๆ ได้แก่ การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศการทำงานเป็นล่ามหรือนักแปลและการทำงานในธุรกิจต่างประเทศหรือสำนักงานทางการเมืองในต่างประเทศ บุคคลอาจเลือกที่จะทำงานในพิพิธภัณฑ์และดูแลสิ่งประดิษฐ์โบราณ โลกเป็นเวทีที่เชื่อมต่อกันและการศึกษาระดับปริญญาในสาขาเอเชียศึกษาจะช่วยให้มืออาชีพสามารถเข้าร่วมกับแรงงานต่างชาติได้อย่างรวดเร็ว

ความก้าวหน้าในอาชีพและการศึกษาของคุณมีความสำคัญต่อคุณ สำหรับความช่วยเหลือในกระบวนการคัดเลือกของคุณให้ค้นหาโปรแกรมด้านล่างและติดต่อสำนักงานการรับเข้าศึกษาของโรงเรียนที่คุณเลือกโดยตรงโดยกรอกแบบฟอร์มนำ