Keystone logo
ติดต่อโรงเรียนโดยตรง - เปรียบเทียบ หลายรายการ ปริญญาเอก โปรแกรม ใน เอลซัลวาดอร์ 2023

ปริญญาเอก โปรแกรม ใน เอลซัลวาดอร์ 2023

ภาพรวม

มีจำนวนของมหาวิทยาลัยในเอลซัลวาดอร์ไม่กี่เสนอขายทั่วไปและการศึกษาจำนวนมากที่มีพื้นที่ของความเชี่ยวชาญ โรงเรียนเหล่านี้อาจจะตอบสนองความต้องการของนักเรียนจากประเทศต่างๆที่มีภูมิหลังที่แตกต่างกันทางวัฒนธรรมและภาษา ด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่อุดมไปด้วยเอลซัลวาดอร์มีนักเรียนประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่สวยงาม

ปริญญาเอกเป็นปริญญาเอกโดยเฉพาะที่เรียกว่า "หมอของปรัชญา " ระดับ นี้เป็นความเข้าใจผิดเพราะผู้ถือปริญญาเอกไม่จำเป็นต้องมีนักปรัชญา (จนกว่าพวกเขาจะได้รับปริญญาของพวกเขาในปรัชญา!) ที่กล่าวว่าผู้รับปริญญาเอกมีความสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการทดลองความคิดเหตุผลเกี่ยวกับปัญหาและการแก้ปัญหาในรูปแบบที่มีความซับซ้อน

อ่านเพิ่มเติม
สาขาการศึกษา
    การกีฬา การก่อสร้าง การจัดการศึกษา การดูแลสุขภาพ การท่องเที่ยวและการบริการต้อนรับ การบริหารศึกษา การบิน การพัฒนาตนเอง การศึกษากฎหมาย การศึกษาด้านตลาด
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน