Keystone logo

1 ดุษฎีบัณฑิต โปรแกรม ใน เทคโนโลยีชีวภาพ ใน Houghton, สหรัฐอเมริกา 2023

ภาพรวม

ปริญญาเอกเป็นปริญญาเอกโดยเฉพาะที่เรียกว่า "หมอของปรัชญา " ระดับ นี้เป็นความเข้าใจผิดเพราะผู้ถือปริญญาเอกไม่จำเป็นต้องมีนักปรัชญา (จนกว่าพวกเขาจะได้รับปริญญาของพวกเขาในปรัชญา!) ที่กล่าวว่าผู้รับปริญญาเอกมีความสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการทดลองความคิดเหตุผลเกี่ยวกับปัญหาและการแก้ปัญหาในรูปแบบที่มีความซับซ้อน

ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีชีวภาพพยายามที่จะใช้วิศวกรรมและหลักการทางวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตที่จะสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณค่าให้กับสังคม จะตรวจสอบพืชสัตว์และจุลินทรีย์ที่มีความตั้งใจในการพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันหรือบริการ

การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีให้ส่วนใหญ่โดยภาครัฐมีการควบคุมและการระดมทุนที่มาจากสามระดับท้องถิ่นรัฐและรัฐบาลกลางในการสั่งซื้อที่ความต้องการที่พบในการศึกษาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นในสหรัฐอเมริกาจะรวมถึงการเขียนเรียงความการรับสมัครของคุณ (หรือที่เรียกเป็นคำสั่งของวัตถุประสงค์หรือบันทึกย่อ), สำเนาบันทึกข้อเสนอแนะ / ตัวอักษรอ้างอิงการทดสอบภาษา

อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

 • ดุษฎีบัณฑิต
 • สหรัฐอเมริกา
 • ชีววิทยาศาสตร์
 • เทคโนโลยีชีวภาพ
 • Houghton
สาขาการศึกษา
 • ชีววิทยาศาสตร์ (1)
  • กลับสู่หมวดหลัก
  สถานที่
  ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
  ประเภทปริญญา
  ก้าวการศึกษา
  ภาษา
  ภาษา
  รูปแบบการเรียน

  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง