PHDSTUDIES

นอกเวลา เกษตรศาสตร์ ประเทศญี่ปุ่น - เกษตรศาสตร์ programs ประเทศญี่ปุ่น เกษตรศาสตร์

ปริญญาปรัชญาสั้นปริญญาเอกเป็นนักวิชาการระดับขั้นสูงที่ได้รับในด้านต่าง ๆ หมายผลประโยชน์ที่สำคัญและประสบความสำเร็จในการวิจัย

นักเรียนที่ต้องการทำงานด้านที่ดินและดินที่มีความหลากหลายของความรู้ อาจต้องการเรียนในสาขาเกษตรศาสตร์ สาขานี้ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่นอาหารและวิทยาศาสตร์ทางดิน เช่นเดียวกับการดูแลสัตว์

ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่สูงกว่าอย่างบูรณาการระบบการศึกษาในเอเชีย วิธีการที่ญี่ปุ่นกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีการจัดอันดับสูงดังนั้นการศึกษาระดับโครงสร้างมากจากวัยเด็กที่จะผ่านหลักรองให้อยู่ในระดับตติยภูมิ 126 ล้านคนที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นก็มีสภาพแวดล้อมที่หลากหลายทางวัฒนธรรม พื้นที่มหานครโตเกียวเป็นเขตที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีมากกว่า 30 ล้านคน

นอกเวลา PhD ประเทศญี่ปุ่น - Take your นอกเวลา PhD ประเทศญี่ปุ่น. All นอกเวลา PhD program and school information. Save time and contact the school here!

1 ผลการค้นหาสำหรับ เกษตรศาสตร์, ประเทศญี่ปุ่น Filter

บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การเกษตร, Iwate University (PhD)

Hirosaki University
ดุษฎีบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
นอกเวลา
<
3 ปี
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

"วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งสหราชอาณาจักรมหาวิทยาลัย Iwate (Ph.D. )" จัดทำขึ้นโดยใช้หลักสูตรปริญญาโท 3 หลักสูตร (สาขาเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต) ของ Hir ...

อ่านเพิ่มเติม