PHDSTUDIES

PhD บราติสลาวา - PhD programs บราติสลาวา - PhD บราติสลาวา

หลักสูตร PhD หรือวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก คือปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยมอบให้แก่นักวิชาการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและสามารถสำเร็จปริญญาเอกในสาขาวิชาการของตนได้

สาธารณรัฐสโลวักเป็นรัฐที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในยุโรปกลาง มีประชากรกว่าห้าล้านคน เหตุผลหลักที่จะเยี่ยมชมสโลวาเกียมีความงามตามธรรมชาติของมันประวัติศาสตร์สดใสและโอกาสที่ดีสำหรับการพักผ่อน Slovaks มีผู้คนเป็นมิตรและความสงบสุขที่อาศัยอยู่ในรัฐเสรีประชาธิปไตย Comenius Univerzity เป็นที่เก่าแก่ที่สุดที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยสโลวักในบราติสลาวา

บราติสลาวาเป็นเมืองหลวงของสโลวาเกียที่มีประชากรสูงกว่า 400,000 คน มันเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและบ้านบราติสลาวาและปราสาทวิน ทั้งสองอยู่ในหมู่หลายสถานที่ทางวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมอื่น ๆ ของเมือง

PhD บราติสลาวา - Take your PhD บราติสลาวา. Get all PhD program and school information. Save time and contact the school directly here!

ผลลัพธ์ Filter

โครงการโรงเรียนปริญญาเอก EIT Manufacturing

EIT Manufacturing
ดุษฎีบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
2 ปี
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

หลักสูตรปริญญาเอกของ EIT Manufacturing (EITM) เป็นหลักสูตรปริญญาเอกด้านอุตสาหกรรมซึ่งรวมปริญญาเอกเข้าด้วยกัน การศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มี 30 ECTS ของนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบก ...

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาเอก ในงานสถาปัตยกรรม

Faculty of Architecture and Design, Slovak University of Technology in Bratislava
ดุษฎีบัณฑิต
ก.ย. 2021
<
เต็มเวลา
<
นอกเวลา
<
3&nbsp;-&nbsp;4 ปี
31 May 2021
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

ปริญญาเอก โปรแกรมการศึกษาสถาปัตยกรรมที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสโลวักในบราติสลาวา ( FAD STU หรือ FAD) สะท้อนให้เห็นถึงการวิจัยในปัจจุบันและการวา ...

อ่านเพิ่มเติม

วิทยาการสารสนเทศประยุกต์

Slovak Academy of Sciences, Institute of Informatics
ดุษฎีบัณฑิต
<
เต็มเวลา
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

จบการศึกษาจากโปรแกรมการศึกษาสารสนเทศประยุกต์ใช้ในการศึกษาระดับอุดมศึกษาในระดับปริญญาที่สาม (ปริญญาเอก) ในสาขาวิทยาการสารสนเทศประยุกต์รู้ถึงวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการวิจัยและพั ...

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาเอก ในการออกแบบชุมชนเมือง

Faculty of Architecture and Design, Slovak University of Technology in Bratislava
ดุษฎีบัณฑิต
ก.ย. 2021
<
เต็มเวลา
<
นอกเวลา
<
3&nbsp;-&nbsp;4 ปี
31 May 2021
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

ปริญญาเอก โปรแกรมการศึกษาการออกแบบเมืองที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสโลวักในบราติสลาวา ( FAD STU หรือ FAD) สะท้อนให้เห็นถึงการวิจัยในปัจจุบันและกา ...

อ่านเพิ่มเติม