Keystone logo

2 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน แฟชั่น สิ่งทอ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

 • ปริญญาเอก
 • แฟชั่น
 • สิ่งทอ
สาขาการศึกษา
 • แฟชั่น (2)
  • กลับสู่หมวดหลัก
  สถานที่
  ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
  ประเภทปริญญา
  ระยะเวลา
  ก้าวการศึกษา
  ภาษา
  ภาษา
  รูปแบบการเรียน

  ปริญญาเอก โปรแกรม ใน แฟชั่น สิ่งทอ

  นักศึกษาที่สนใจศึกษาเพิ่มเติมในสาขาวิชาหนึ่ง ๆ อาจต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก (Doctor of Philosophy) โปรแกรมส่วนใหญ่มีการเน้นหนักในการวิจัยและต้องมีการเขียนวิทยานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้ายเพื่อให้เสร็จสิ้น

  ปริญญาเอกด้านสิ่งทอคืออะไร? โครงการปริญญาเอกด้านสิ่งทอจะแตกต่างกันไปในแต่ละโรงเรียน โปรแกรมอาจมุ่งเน้นไปที่พอลิเมอร์และวิทยาศาสตร์เส้นใยการจัดการเทคโนโลยีสิ่งทอหรือการผลิตสิ่งทอและการออกแบบ นักเรียนมักจะมีโอกาสที่จะเลือกสาขาวิชาพิเศษเพื่อมุ่งเน้นการวิจัยของตน ความเชี่ยวชาญพิเศษเหล่านี้อาจรวมถึงการประกอบสิ่งทอในรูปแบบสองและสามมิติวัสดุพอลิเมอร์เคมีของย้อมสีเทคโนโลยีสิ่งทอและสิ่งทอ หลักสูตรทั่วไปอาจรวมถึงหลักการพันธะวัสดุสิ่งทอการควบคุมคุณภาพสิ่งทอและการออกแบบโครงสร้างทอ

  ใฝ่หาปริญญาเอกในสิ่งทอเป็นข้อดีสำหรับหลายสาเหตุ นักเรียนมีความสนใจอย่างมากในรายละเอียดและทักษะขององค์กร พวกเขายังได้รับความเข้าใจอย่างมากเกี่ยวกับซอฟต์แวร์และเทคนิคการออกแบบซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในยุคของเทคโนโลยี

  นักเรียนไม่ควรปล่อยให้ค่าใช้จ่ายได้รับในทางของการศึกษาที่ดี หากทางการเงินเป็นเรื่องที่น่ากังวลนักเรียนอาจหาทางเลือกที่เหมาะสมในโรงเรียนในประเทศอื่นหรือผ่านทางโปรแกรมออนไลน์ การเรียกโรงเรียนแต่ละแห่งจะช่วยให้นักเรียนได้รับทราบค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมที่เฉพาะเจาะจง

  อาชีพในสิ่งทอสามารถพบได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม ระดับปริญญาเอกเตรียมนักเรียนให้กับตำแหน่งในสถาบันการศึกษารัฐบาลการออกแบบตกแต่งภายในการวิจัยและอุตสาหกรรมแฟชั่น ตัวอย่างของตัวเลือกอาชีพ ได้แก่ ผู้จัดการห่วงโซ่อุปทานสิ่งทอนักวิเคราะห์ด้านการวิจัยและพัฒนานักออกแบบสิ่งทอแฟชั่นผู้จัดการฝ่ายผลิตสิ่งทอผู้จัดการด้านการประกันคุณภาพผู้ขายสิ่งทอและผู้ทอผ้า

  คุณสามารถรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตสิ่งทอได้จากหลายโรงเรียนทั่วโลก ใช้ฐานข้อมูลของเราค้นหาโปรแกรมของคุณด้านล่างและติดต่อโดยตรงกับสำนักงานการรับเข้าศึกษาของโรงเรียนที่คุณเลือกโดยกรอกแบบฟอร์มการสมัคร