Keystone logo

2 ไม่เต็มเวลา ปริญญาเอก โปรแกรม ใน ชีววิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ปริญญาเอก
  • ชีววิทยาศาสตร์
  • เกษตรศาสตร์
  • เกษตรศาสตร์
  • ไม่เต็มเวลา
สาขาการศึกษา
  • ชีววิทยาศาสตร์ (2)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ไม่เต็มเวลา ปริญญาเอก โปรแกรม ใน ชีววิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์

โปรแกรมเกษตรวิทยาโดยทั่วไปจะให้นักเรียนได้รับภาระการเรียนตามหลักสูตร โครงการมุ่งเน้นไปที่การศึกษาพืชและดินตลอดจนนโยบายปัญหาและความห่วงใยในอุตสาหกรรมการเกษตร หลักสูตรที่เป็นไปได้ ได้แก่ การอนุรักษ์ดินพันธุกรรมพืชและปัญหาการทำฟาร์มโลก

ข้อกำหนดสำหรับหลักสูตรปริญญาเอก ส่วนใหญ่ต้องเป็นนักเรียนที่ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทมาแล้ว นอกจากนี้วิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยผลงานวิจัยทางวิชาการที่เป็นต้นฉบับ ในบางประเทศการผลงานวิจัยทางวิชาการนี้ อาจจำเป็นต้องทำการสอบป้องกันหัวข้อวิทยานิพนธ์

การเรียนรู้นอกเวลาช่วยให้ได้รับปริญญาหรือวุฒิการศึกษาแม้ว่าจะไม่สามารถเข้าเรียนแบบเต็มเวลาได้ก็ตาม เราสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ค่อยๆ สะสมหน่วยกิตที่นับเป็นคุณสมบัติขั้นสุดท้าย