Keystone logo

25 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน ศิลปศึกษา ศิลปะ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ปริญญาเอก
  • ศิลปศึกษา
  • ศิลปะ
สาขาการศึกษา
  • ศิลปศึกษา (25)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาเอก โปรแกรม ใน ศิลปศึกษา ศิลปะ

ปริญญาเอกยังเป็นที่รู้จักกันในนามของดุษฎีบัณฑิตหรือปริญญาเอก เป็นระดับสูงสุดของระดับการศึกษาที่นักเรียนสามารถได้รับจากมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย เมื่อการศึกษาในโปรแกรมเสร็จสมบูรณ์แล้วนักเรียนคาดว่าจะสร้างวิทยานิพนธ์ทางวิชาการที่เรียกว่าวิทยานิพนธ์

ปริญญาเอกด้านศิลปะคืออะไร? การศึกษาระดับปริญญาเอกด้านศิลปะมักเน้นและเชี่ยวชาญด้านศิลปกรรมเช่นดนตรีและภาพวาดหรือศิลปะทัศนศิลป์เช่นเซรามิคพรมและกระเบื้องโมเสค นักเรียนสามารถเลือกเรียนเช่นศิลปะการแสดงประติมากรรมหรือภาพเคลื่อนไหว นอกจากนี้ยังอาจศึกษาวิชาต่างๆเช่นการออกแบบเครื่องประดับการพิมพ์ภาพและศิลปะทางการเมือง

นักเรียนดุษฎีบัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้านการศึกษาศิลปะมักเป็นบุคคลที่สร้างสรรค์ซึ่งฝันถึงสีที่มีขนาดใหญ่และมีความรัก ด้วยเหตุนี้หลายคนจึงพัฒนาทักษะในการออกแบบแฟชั่นและการตลาดที่สามารถช่วยให้เกิดอาชีพที่ประสบความสำเร็จได้ พวกเขายังสามารถเรียนรู้ความอดทนมุ่งเน้นและความมุ่งมั่นขณะที่พวกเขาสร้างงานศิลปะ

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาศิลปศาสตร์แตกต่างกันไปมากระหว่างมหาวิทยาลัย เนื่องจากโปรแกรมต่างกันไปในความยาวและชั้นเรียนที่จำเป็นสำหรับการจบหลักสูตร นักเรียนที่มีศักยภาพมักจะติดต่อโรงเรียนที่ตนเลือกและขอข้อมูลเกี่ยวกับค่าลงทะเบียน

ผู้สำเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาศิลปศึกษาอาจศึกษาภาพวาดการถ่ายภาพภาพเคลื่อนไหวประติมากรรมภาพยนตร์การพิมพ์ภาพหรือภาพประกอบ ดังนั้นอาชีพที่พวกเขาแสวงหาอาจแตกต่างกันออกไปและมักเป็นเรื่องส่วนตัว สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่มีความรักในการวิจัยและประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์หรือภัณฑารักษ์ของแกลเลอรีบรรณารักษ์ผู้จัดเก็บพิเศษและผู้วาดภาพประกอบหนังสือทางประวัติศาสตร์อาจเป็นทางเลือกอาชีพของพวกเขา สำหรับผู้ที่สนใจในโลกธุรกิจการเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้าแผนกมากกว่าช่างภาพนักออกแบบกราฟิกหรือผู้สร้างภาพพิมพ์อาจเป็นอาชีพที่พวกเขาแสวงหา

ปริญญาเอกด้านศิลปะอาจพบได้ที่มหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลก เพื่อหาหลักสูตรการศึกษาที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ที่วุ่นวายของคุณให้ค้นหาโปรแกรมของคุณด้านล่างและติดต่อโดยตรงกับสำนักงานการรับเข้าศึกษาของโรงเรียนที่คุณเลือกโดยกรอกแบบฟอร์มนำเที่ยว