Keystone logo

48 ดุษฎีบัณฑิต โปรแกรม ใน วิศวกรรมไฟฟ้า 2023

ภาพรวม

แม้ว่าจะเป็นสาขาใหม่ของวิศวกรรม แต่วิศวกรรมไฟฟ้ายังคงเป็นวิชาที่สำคัญอย่างมากในโลกสมัยใหม่ เนื่องจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ดิจิทัลมีจำนวนเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องมีวิศวกรไฟฟ้าเพื่อดูแลและพัฒนาอุปกรณ์เหล่านี้ 

ปริญญาเอกเป็นปริญญาเอกโดยเฉพาะที่เรียกว่า "หมอของปรัชญา " ระดับ นี้เป็นความเข้าใจผิดเพราะผู้ถือปริญญาเอกไม่จำเป็นต้องมีนักปรัชญา (จนกว่าพวกเขาจะได้รับปริญญาของพวกเขาในปรัชญา!) ที่กล่าวว่าผู้รับปริญญาเอกมีความสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการทดลองความคิดเหตุผลเกี่ยวกับปัญหาและการแก้ปัญหาในรูปแบบที่มีความซับซ้อน

อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

  • ดุษฎีบัณฑิต
  • วิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาการศึกษา
  • วิศวกรรมศาสตร์ (48)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน