Keystone logo
ติดต่อโรงเรียนโดยตรง - เปรียบเทียบ 5 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน วิศวกรรมโทรคมนาคม 2024

5 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน วิศวกรรมโทรคมนาคม 2024

ภาพรวม

หลักสูตรระดับปริญญาเอกทำให้บุคคลที่อยากรู้อยากเห็นมีความเชี่ยวชาญทางวิชาการที่จำเป็นในการทำวิจัยอย่างเข้มข้น ข้อกำหนดเบื้องต้นของโปรแกรมหลายโปรแกรมกำหนดให้นักศึกษาได้รับปริญญาในระดับที่ต่ำกว่าและทำวิทยานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ก่อนที่จะได้รับปริญญาเอก

ปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคมคืออะไร? บางหลักสูตรหลายหลักสูตรมีเครือข่ายคอมพิวเตอร์การออกแบบเครือข่ายโทรคมนาคมกระบวนการสุ่มการสื่อสารขั้นสูงระบบสื่อสารดิจิทัลและประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้นักเรียนยังปรับแต่งวิชาเลือกให้กับวิทยานิพนธ์และความสนใจ นักเรียนที่มีสมรรถนะสามารถมุ่งเน้นไปที่การรวมถึงเครือข่ายยุคอนาคตระบบสื่อสารโทรคมนาคมใยแก้วนำแสงหรือวิศวกรรมเครือข่ายเป็นต้น นักวิชาการเฉลี่ยสามปีในการทำโครงการ

วิธีการวิจัยและทักษะที่ได้เรียนรู้ในระหว่างหลักสูตรสามารถช่วยให้นักเรียนเข้าถึงนักวิชาการได้ไกลกว่าตลอดจนเป้าหมายการทำงานและความสนใจส่วนตัวของพวกเขา ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและการวิเคราะห์ช่วยนักเรียนในอาชีพการงานชีวิตส่วนตัวและความสัมพันธ์ของพวกเขา

ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับตัวแปรหลายตัวแปรรวมทั้งค่าที่พักค่าเล่าเรียนและค่าเล่าเรียนผู้ช่วยวิจัยหรือผู้ช่วยสอนและอื่น ๆ จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการเฉพาะเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด

ผู้สำเร็จการศึกษาหลายคนยังคงศึกษาต่อในระดับปกติหรือเข้าทำงานวิจัยหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก นักศึกษาระดับปริญญาเอกได้ย้ายเข้าสู่สาขาโทรคมนาคมด้วยเช่นนักวิเคราะห์ระบบเครือข่ายวิศวกรด้านโทรคมนาคมวิศวกรด้านการวิจัยและพัฒนานักออกแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อาจารย์ผู้ออกแบบซอฟต์แวร์ด้านโทรคมนาคมและผู้จัดการโครงการ ปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคมเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและการทำงานในสาขาต่างๆแล้ว ผู้สำเร็จการศึกษามักเตรียมที่จะทำงานเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมนี้ การทำงานกับคอมพิวเตอร์ช่วยให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถปรับระดับการศึกษาของตนให้หลากหลายอุตสาหกรรมที่ใช้การสื่อสารโทรคมนาคมเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำวันของพวกเขา

หลักสูตรระดับปริญญาเอกได้รับการเสนอแบบเต็มเวลาหรือแบบเต็มเวลาโดยมีการสอนภายในวิทยาเขตและบางครั้งเวลาออนไลน์ในห้องเรียน หากต้องการดำเนินการต่อในกระบวนการตัดสินใจค้นหาโปรแกรมด้านล่างและติดต่อสำนักงานการรับเข้าศึกษาของโรงเรียนที่คุณเลือกโดยตรงโดยกรอกแบบฟอร์มนำ

อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

  • ปริญญาเอก
  • วิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมโทรคมนาคม
สาขาการศึกษา
  • วิศวกรรมศาสตร์ (5)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน