Keystone logo

9 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ปริญญาเอก
  • วิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
สาขาการศึกษา
  • วิศวกรรมศาสตร์ (9)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาเอก โปรแกรม ใน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

นักศึกษาที่เรียนปริญญาดุษฎีบัณฑิต (PhD) มักมีความสนใจในความรู้ทางวิชาการและการวิจัย ปริญญาเอกมักเกิดขึ้นหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แต่ไม่จำเป็นต้องมีหลักสูตรทั้งหมด

ปริญญาเอกในเมคคาทรอนิคส์คืออะไร? นักเรียนมีส่วนร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับของเหลวความร้อนวัสดุขั้นสูงการผลิตที่มีความแม่นยำการรวมระบบไฟฟ้าและอื่น ๆ โปรแกรมทั้งหมดต้องใช้ความสมบูรณ์และความต้องการของวิทยานิพนธ์ นักเรียนอาจต้องทำงานร่วมกับและทดสอบปัญญาประดิษฐ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ระบบอุตสาหกรรมและอื่น ๆ นอกเหนือจากงานเขียนแล้วผู้สำเร็จการศึกษาจะทำงานในห้องทดลองและใช้ตัวอย่างเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะและการฝึกอบรม บางโปรแกรมยังต้องการให้นักวิชาการเผยแพร่เอกสารในวารสารทางวิทยาศาสตร์ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่ง หลักสูตรมีให้บริการแบบเต็มเวลาหรือแบบไม่เต็มเวลาโดยมีการสอนภายในวิทยาเขตโดยระยะเวลาขึ้นอยู่กับสถานะการลงทะเบียน

การเรียนรู้วิธีการออกแบบผลิตภัณฑ์สามารถขยายโอกาสการจ้างงานหลังจบการศึกษาของนักเรียนและอาจช่วยในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นต้นฉบับ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทักษะการจัดการด้านวิศวกรรมและโครงการช่วยให้นักเรียนสามารถจัดการโครงการส่วนบุคคลนอกที่ทำงานได้

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตรระดับปริญญาเอกแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถาบันและสถานะการลงทะเบียน การทำวิจัยทางการเงินอย่างเข้มงวดจะทำให้ได้โปรแกรมที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนแต่ละคน

ปริญญาเอกในเมคคาทรอนิกส์จัดให้ผู้สำเร็จการศึกษาทำงานในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย นักศึกษายังได้มีส่วนร่วมในการจ้างงานในอุตสาหกรรมการผลิตการแปรรูปทางเคมีอุตสาหกรรมการบินและอวกาศการออกแบบระบบอัตโนมัติและการควบคุมดูแลสุขภาพและการสื่อสาร ผู้สำเร็จการศึกษาได้กลายเป็นวิศวกรระบบควบคุมที่ปรึกษาวิศวกรข้อมูลการคิดค้นนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ช่างไฟฟ้าเครื่องกลและอื่น ๆ ความรู้ด้านวิศวกรรมโดยทั่วไปได้ผลดีในการสนับสนุนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

โปรแกรมส่วนใหญ่ต้องการการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยแบบเต็มเวลา แต่มีให้เลือกหลายประเทศ ติดตามหลักสูตรของคุณด้านล่างและติดต่อสำนักงานการรับเข้าศึกษาของโรงเรียนที่คุณเลือกโดยตรงโดยกรอกแบบฟอร์มนำ