Keystone logo
ติดต่อโรงเรียนโดยตรง - เปรียบเทียบ 5 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน วิศวกรรมชีวการแพทย์ 2023

5 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน วิศวกรรมชีวการแพทย์ 2023

ภาพรวม

วิศวกรรมชีวเวชศาสตร์เป็นสาขาที่ค่อนข้างใหม่ของการศึกษา แต่ได้สร้างผลกระทบในเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญด้านการดูแลสุขภาพ ในระหว่างการศึกษาทางวิชาการ นักเรียนในสาขาวิชานี้จะได้เรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์, เคมีและวัสดุศาสตร์ นอกเหนือไปจากชีววิทยาและวิศวกรรมเฉพาะทางหลายๆ สาขา

ข้อกำหนดสำหรับหลักสูตรปริญญาเอก ส่วนใหญ่ต้องเป็นนักเรียนที่ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทมาแล้ว นอกจากนี้วิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยผลงานวิจัยทางวิชาการที่เป็นต้นฉบับ ในบางประเทศการผลงานวิจัยทางวิชาการนี้ อาจจำเป็นต้องทำการสอบป้องกันหัวข้อวิทยานิพนธ์

อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

  • ปริญญาเอก
  • การดูแลสุขภาพ
  • เทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ
  • วิศวกรรมชีวการแพทย์
สาขาการศึกษา
  • การดูแลสุขภาพ (5)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง