Keystone logo
ติดต่อโรงเรียนโดยตรง - เปรียบเทียบ 5 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน วิทยาศาสตร์พลังงาน 2024

5 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน วิทยาศาสตร์พลังงาน 2024

ภาพรวม

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตหรือปริญญาเอกจะเรียกว่า "หมอ" หลังจากได้รับการศึกษาด้านวิชาการอย่างกว้างขวางที่มหาวิทยาลัยชั้นนำ บางโปรแกรมต้องสำเร็จปริญญาโทก่อนที่จะสมัคร

ปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์พลังงานคืออะไร? ชั้นเรียนหลักที่หมุนเวียนไปรอบ ๆ ด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นรากฐานของโปรแกรมเหล่านี้ นอกจากนี้ด้วยความช่วยเหลือของผู้บังคับบัญชาของพวกเขานักเรียนเลือกเรียนเพิ่มเติมที่จำเป็นในการสนับสนุนพิเศษที่เลือกและวิทยานิพนธ์ของพวกเขา หลักสูตรวิศวกรรมมีการปรับแต่งให้เหมาะสมกับประเภทของหลักสูตรวิศวกรรมที่เฉพาะเจาะจง บางโปรแกรมมุ่งเน้นการวิจัยอย่างเข้มข้นสำหรับผู้ที่แสวงหาตำแหน่งทางวิชาการและการวิจัย นักวิชาการใช้เวลาเรียนที่ใดก็ได้ตั้งแต่สามถึงหกปีเพื่อให้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาขึ้นอยู่กับสถานะการลงทะเบียนและสถาบันที่เข้าร่วม

ทักษะที่ได้รับในการแสวงหาการศึกษาระดับปริญญาขั้นสูงนี้ ได้แก่ การวิจัยทางอุตสาหกรรมอย่างเข้มข้นและการมีวินัยในตนเอง โปรแกรมมุ่งเน้นไปที่การคิดเดิมซึ่งเป็นการรวมจิตใจของบัณฑิตที่อยู่นอกเหนือขอบเขตการทำงานและในทุกด้านของชีวิตของพวกเขา

หลักสูตรมีให้กับนักเรียนในแบบเต็มเวลาหรือนอกเวลาซึ่งส่งผลต่อต้นทุนของปริญญา สถานที่ระยะเวลาในการศึกษาและปัจจัยทางการเงินเพิ่มเติมจะต้องได้รับการวิจัยก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการ

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์พลังงานได้เข้าศึกษาและสถาบันการศึกษา หลายคนได้เข้าสู่โลกขององค์กรด้วยการทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านพลังงานผู้จัดการสิ่งแวดล้อมวิศวกรด้านพลังงานลมและผู้ตรวจสอบพลังงาน ผู้สำเร็จการศึกษายังสามารถมองเข้าไปในรัฐบาลและองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อโอกาสการจ้างงานเพิ่มเติม โดยไม่คำนึงถึงเส้นทางอาชีพที่เลือกผู้สำเร็จการศึกษาจะรู้ว่าพวกเขากำลังทำงานเพื่อแก้ปัญหาพลังงานที่ยั่งยืนมากขึ้นและระบบเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อประโยชน์ของโลก

หลักสูตรปริญญาเอกส่วนใหญ่ในสาขาวิทยาศาสตร์พลังงานจำเป็นต้องมีการสอนในมหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลก การวิจัยเริ่มต้นด้วยการค้นหาโปรแกรมของคุณด้านล่างและติดต่อโดยตรงกับสำนักงานการรับเข้าศึกษาของโรงเรียนที่คุณเลือกโดยกรอกแบบฟอร์มการสมัคร

อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

  • ปริญญาเอก
  • การศึกษาพลังงาน
  • พลังงาน
  • วิทยาศาสตร์พลังงาน
สาขาการศึกษา
  • การศึกษาพลังงาน (5)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง