PHDSTUDIES

วิทยาศาสตร์การอาหาร Programs - Search for the top PhD programs here - วิทยาศาสตร์การอาหาร

สาขาวิชาส่วนใหญ่มีผลสูงสุดในระดับปริญญาเอกเป็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสูงสุด หลังจากจบปริญญาเอกผู้สำเร็จการศึกษาเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านความรู้และประสบการณ์มากที่สุดในโลก ก่อนที่พวกเขาจะลงทะเบียนเรียนได้ แต่ต้องจบหลักสูตรระดับปริญญาในระดับต่ำกว่าหลายหลักสูตร

ปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารคืออะไร? สาขาวิชานี้ประกอบด้วยองค์ประกอบจากสาขาวิชาอื่น ๆ อีกหลายแห่งเช่นเคมีชีววิทยาวิศวกรรมเคมีชีวเคมีและจุลชีววิทยา นอกจากนี้ยังมีสาขาวิชาเฉพาะด้านหลายสาขาในสาขาวิทยาศาสตร์อาหารซึ่งคุณสามารถเลือกได้เช่นการบรรจุและการเก็บรักษาอาหารเทคโนโลยีด้านอาหารและเคมีอาหาร นักเรียนในสาขานี้จะเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างอาหารประเภทใหม่การจัดการหรือการปรับปรุงอาหารในปัจจุบันและวิธีการทำอาหารที่ดีต่อสุขภาพ

หนึ่งในวิธีที่สำคัญที่สุดในการได้รับประโยชน์จากโครงการปริญญาเอกคือการพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน ทักษะเหล่านี้เปิดโอกาสในการทำงานและโอกาสเงินเดือนที่สูงขึ้น นักศึกษาคณะวิชาศาสตร์การอาหารมีความสามารถในการวิจัยที่ยอดเยี่ยมความเข้าใจในวิชาเคมีและทักษะการคิดวิเคราะห์และการประเมินผล

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์การอาหารแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับหลายแง่มุม สิ่งเหล่านี้สามารถรวมทุกอย่างจากโรงเรียนและโปรแกรมที่คุณเลือกไปยังประเทศที่คุณกำลังเรียนอยู่ด้วยคุณควรศึกษาปัจจัยเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนที่คุณจะลงทะเบียนเรียน

เนื่องจากอาหารมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อสังคมจึงมีตัวเลือกอาชีพมากมายสำหรับผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การอาหาร ตำแหน่งมีอยู่ในหลาย ๆ สาขาโดยมีเป้าหมายเป็นของตนเอง นักเรียนส่วนใหญ่เลือกที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารนักเคมีหรือนักชีววิทยาเพื่อที่จะวิจัยและพัฒนาด้านการผลิตอาหารและผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์

วิธีที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นขั้นตอนต่อไปในการศึกษาคือการหาโปรแกรมที่ถูกต้อง ค้นหาโปรแกรมของคุณด้านล่างและติดต่อโดยตรงกับสำนักงานการรับเข้าศึกษาของโรงเรียนที่คุณเลือกโดยกรอกแบบฟอร์มการสมัคร

7 ผลการค้นหาสำหรับ วิทยาศาสตร์การอาหาร Filter

ปริญญาเอกระหว่างประเทศสาขาวิศวกรรมอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ

Free University of Bozen-Bolzano
ดุษฎีบัณฑิต
ต.ค. 2020
<
เต็มเวลา
<
3 ปี
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ของปริญญาเอกระหว่างประเทศนี้ โปรแกรมคือการฝึกอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีชื่อเสียงระดับโลกเพื่อใช้วิธีการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพในการแปรรูปอาหารโดยให้โอกาสพวกเข ...

อ่านเพิ่มเติม

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D. ) สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร

UAEU United Arab Emirates University
ดุษฎีบัณฑิต
ส.ค. 2021
<
เต็มเวลา
<
นอกเวลา
<
4 ปี
28 ก.พ. 2021
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

ปริญญาเอก สมาธิ“ วิทยาศาสตร์การอาหาร” มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับความรู้ขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารเคมีและการวิเคราะห์อาหารการแปรรูปแ ...

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร

Universidad de Sonora
ดุษฎีบัณฑิต
10 ส.ค. 2020
<
เต็มเวลา
<
4 ปี
สเปน
บริเวณมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ทั่วไป: เพื่อเสนอกรอบการฝึกอบรมทางวิชาการเฉพาะด้านสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ, เคมี - ชีววิทยา, วิศวกรรมเคมี, นักปฐพีวิทยาและอาชีพที่เกี่ยวข้อง, ส ...

อ่านเพิ่มเติม

วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอกในสาขาเคมีศาสตร์และเทคโนโลยี Foodstuffs

Brno University of Technology
ดุษฎีบัณฑิต
ก.ย. 2020
<
เต็มเวลา
<
นอกเวลา
<
4 ปี
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

จุดมุ่งหมายของการศึกษาคือการบรรลุความสมดุลระหว่างทักษะทางทฤษฎีและการทดลองและการประยุกต์ใช้ขั้นตอนทั่วไปในด้านเคมีและเทคโนโลยีอาหาร ...

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาเอก ในสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร

University of Parma
ดุษฎีบัณฑิต
ต.ค. 2020
<
เต็มเวลา
อิตาลี
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

ปริญญาเอก ในสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร

อ่านเพิ่มเติม

PhD ความปลอดภัยของอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ

Queen's University Belfast
ดุษฎีบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
นอกเวลา
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

โปรแกรมนี้มุ่งเน้นด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ขั้นสูงและที่เกิดขึ้นใหม่เพื่อแก้ปัญหาปัจจุบันด้านความปลอดภัยอาหารและโภชนาการ ...

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร

Dalian Polytechnic University
ดุษฎีบัณฑิต
ก.ย. 2020
<
เต็มเวลา
<
3 ปี
ชาวจีน
บริเวณมหาวิทยาลัย

ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์การอาหาร

อ่านเพิ่มเติม