Keystone logo

17 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน การดูแลสุขภาพ โภชนาการ วิทยาศาสตร์การอาหาร 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ปริญญาเอก
  • การดูแลสุขภาพ
  • โภชนาการ
  • วิทยาศาสตร์การอาหาร
สาขาการศึกษา
  • การดูแลสุขภาพ (17)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาเอก โปรแกรม ใน การดูแลสุขภาพ โภชนาการ วิทยาศาสตร์การอาหาร

สาขาวิชาส่วนใหญ่มีผลสูงสุดในระดับปริญญาเอกเป็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสูงสุด หลังจากจบปริญญาเอกผู้สำเร็จการศึกษาเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านความรู้และประสบการณ์มากที่สุดในโลก ก่อนที่พวกเขาจะลงทะเบียนเรียนได้ แต่ต้องจบหลักสูตรระดับปริญญาในระดับต่ำกว่าหลายหลักสูตร

ปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารคืออะไร? สาขาวิชานี้ประกอบด้วยองค์ประกอบจากสาขาวิชาอื่น ๆ อีกหลายแห่งเช่นเคมีชีววิทยาวิศวกรรมเคมีชีวเคมีและจุลชีววิทยา นอกจากนี้ยังมีสาขาวิชาเฉพาะด้านหลายสาขาในสาขาวิทยาศาสตร์อาหารซึ่งคุณสามารถเลือกได้เช่นการบรรจุและการเก็บรักษาอาหารเทคโนโลยีด้านอาหารและเคมีอาหาร นักเรียนในสาขานี้จะเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างอาหารประเภทใหม่การจัดการหรือการปรับปรุงอาหารในปัจจุบันและวิธีการทำอาหารที่ดีต่อสุขภาพ

หนึ่งในวิธีที่สำคัญที่สุดในการได้รับประโยชน์จากโครงการปริญญาเอกคือการพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน ทักษะเหล่านี้เปิดโอกาสในการทำงานและโอกาสเงินเดือนที่สูงขึ้น นักศึกษาคณะวิชาศาสตร์การอาหารมีความสามารถในการวิจัยที่ยอดเยี่ยมความเข้าใจในวิชาเคมีและทักษะการคิดวิเคราะห์และการประเมินผล

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์การอาหารแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับหลายแง่มุม สิ่งเหล่านี้สามารถรวมทุกอย่างจากโรงเรียนและโปรแกรมที่คุณเลือกไปยังประเทศที่คุณกำลังเรียนอยู่ด้วยคุณควรศึกษาปัจจัยเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนที่คุณจะลงทะเบียนเรียน

เนื่องจากอาหารมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อสังคมจึงมีตัวเลือกอาชีพมากมายสำหรับผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การอาหาร ตำแหน่งมีอยู่ในหลาย ๆ สาขาโดยมีเป้าหมายเป็นของตนเอง นักเรียนส่วนใหญ่เลือกที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารนักเคมีหรือนักชีววิทยาเพื่อที่จะวิจัยและพัฒนาด้านการผลิตอาหารและผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์

วิธีที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นขั้นตอนต่อไปในการศึกษาคือการหาโปรแกรมที่ถูกต้อง ค้นหาโปรแกรมของคุณด้านล่างและติดต่อโดยตรงกับสำนักงานการรับเข้าศึกษาของโรงเรียนที่คุณเลือกโดยกรอกแบบฟอร์มการสมัคร