PHDDEGREETHAI.COM

วิทยาศาสตร์การกีฬา ไซปรัส - วิทยาศาสตร์การกีฬา programs ไซปรัส

PhD นั้นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถาบันและประเทศที่มีการมอบวุฒิการศึกษานี้ นักวิชาการส่วนใหญ่เข้าศึกษาปริญญาเอก เนื่องจากแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมในชุมชนวิชาการ รวมทั้งความอยากรู้อย่างแท้จริงเกี่ยวกับสาขาวิชาสนใจ  

นักเรียนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาจะเน้นที่การจัดการสุขภาพและการออกกำลังกายเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการในคลับสุขภาพและศูนย์ออกกำลังกาย โปรแกรมเหล่านี้อย่างใกล้ชิดสามารถตรวจสอบความหลากหลายของพื้นที่รวมทั้งหลักการการจัดการโปรแกรมการออกกำลังกาย, การออกกำลังกายเยาวชนและโภชนาการการกีฬา

ไซปรัสอย่างเป็นทางการสาธารณรัฐไซปรัสเป็นประเทศเกาะในภาคตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ไซปรัสเป็นอันดับสามและสามเกาะมีประชากรมากที่สุดในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรป

วิทยาศาสตร์การกีฬา ไซปรัส - Take your PhD ไซปรัส. All PhD program and school information. Save time and contact the school in ไซปรัส here!

1 ผลการค้นหาสำหรับ วิทยาศาสตร์การกีฬา, ไซปรัส Filter

ปริญญาเอกในสาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและพลศึกษา

University of Nicosia
บริเวณมหาวิทยาลัย เต็มเวลา นอกเวลา 3 - 8 ปี ขอรายละเอียด ไซปรัส นิโคเซีย + เพิ่มขึ้น 1

มหาวิทยาลัยนิโคเซียมีหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและพลศึกษาซึ่งจะเป็นระดับปริญญาเอก โปรแกรมนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในระดับสูงสุดและเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนในสาขาวิชาชีพในด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาในด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และด้านการคิดฟิสิกส์และการออกกำลังกาย