Keystone logo

7 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน ศึกษาศาสตร์ วิทยาการปัญญา 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

 • ปริญญาเอก
 • ศึกษาศาสตร์
 • วิทยาการปัญญา
สาขาการศึกษา
 • ศึกษาศาสตร์ (7)
  • กลับสู่หมวดหลัก
  สถานที่
  ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
  ประเภทปริญญา
  ระยะเวลา
  ก้าวการศึกษา
  ภาษา
  ภาษา
  รูปแบบการเรียน

  ปริญญาเอก โปรแกรม ใน ศึกษาศาสตร์ วิทยาการปัญญา

  ข้อกำหนดสำหรับหลักสูตรปริญญาเอก ส่วนใหญ่ต้องเป็นนักเรียนที่ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทมาแล้ว นอกจากนี้วิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยผลงานวิจัยทางวิชาการที่เป็นต้นฉบับ ในบางประเทศการผลงานวิจัยทางวิชาการนี้ อาจจำเป็นต้องทำการสอบป้องกันหัวข้อวิทยานิพนธ์