PHDSTUDIES

นอกเวลา มนุษยศาสตร์ศึกษา โดมินิกา - มนุษยศาสตร์ศึกษา programs โดมินิกา มนุษยศาสตร์ศึกษา

หนึ่งจะต้องประสบความสำเร็จในสิ่งที่สองเมื่อได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ครั้งแรกที่หนึ่งจะต้องเข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างทั่วถึง ประการที่สองหนึ่งต้องอย่างกว้างขวางในความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นสาขาวิชาที่มึความหลากหลาย ซึ่งช่วยเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาได้ในหลากหลายสาขาอาชีพ ผู้ที่ต้องการทำงานในด้านการบริการสังคม, การศึกษาหรือการประกอบอาชีพใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ อาจได้รับประโยชน์จากการการศึกษาในด้านนี้

โดมินิกามีระบบการศึกษาที่มีการแข่งขัน, rivaling อื่น ๆ ทั่วเวสต์ นักเรียนในประเทศนี้เกาะแคริบเบียนสามารถปะปนกับนักเรียนร้ายแรงอื่น ๆ จากทั่วโลก ภาษาอังกฤษเป็นภาษาอย่างเป็นทางการ แต่นักเรียนพูดภาษาอื่น ๆ อาจจะรู้สึกเท่าเทียมกันที่บ้านเนื่องจากการค้าระหว่างประเทศของประเทศ

นอกเวลา PhD โดมินิกา - Take your นอกเวลา PhD โดมินิกา. All นอกเวลา PhD program and school information. Save time and contact the school here!

4 ผลการค้นหาสำหรับ มนุษยศาสตร์ศึกษา, โดมินิกา Filter

ปริญญาเอกในการให้คำปรึกษาคริสเตียนและทิศทางทางจิตวิญญาณ

International University For Graduate Studies - IUGS
ดุษฎีบัณฑิต
<
นอกเวลา
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

การให้คำปรึกษาทางคริสเตียนและแนวทางทางจิตวิญญาณ

อ่านเพิ่มเติม

ดุษฎีบัณฑิตในสังคมสงเคราะห์

International University For Graduate Studies - IUGS
ดุษฎีบัณฑิต
<
นอกเวลา
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

ภารกิจหลักของโปรแกรมการศึกษาในงานสังคมสงเคราะห์สอดคล้องกับพันธกิจของวิชาชีพคือเพื่อเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์และช่วยตอบสนองความต้องการของมนุษย์ขั้นพื้นฐานของทุกคนโดยให้คว ...

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาเอกสาขาวิทยาการห้องสมุด

International University For Graduate Studies - IUGS
ดุษฎีบัณฑิต
<
นอกเวลา
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

คุณหมอดุษฎีบัณฑิต (Ph.D. ) ใน Library and Information Science มีให้บริการแก่บรรณารักษ์ที่มี ABD หรือมีปริญญาโทสองหลักสูตรนั่นคือ ALA ได้รับการรับรองวิทยาการห้องสมุดและอีกหนึ่ง ...

อ่านเพิ่มเติม

ดุษฎีแห่งจิตศาสตร์ศาสตร์

International University For Graduate Studies - IUGS
ดุษฎีบัณฑิต
<
นอกเวลา
อังกฤษ
รวมทั้งการศึกษาในวิทยาเขตและการศึกษาออนไลน์
บริเวณมหาวิทยาลัย
ออนไลน์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตในสาขาจิตศาสตร์ศาสตร์ศาสตร์มักมุ่งให้การสอนที่เป็นหลักฐานและโอกาสในการค้นคว้าวิจัยที่สำคัญเพื่อให้บุคคลที่เป็นผู้ใหญ่มีคว ...

อ่านเพิ่มเติม