Keystone logo

1 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เคมี พิษวิทยา 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ปริญญาเอก
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
  • เคมี
  • พิษวิทยา
สาขาการศึกษา
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (1)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาเอก โปรแกรม ใน วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เคมี พิษวิทยา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อย่อของปริญญาเอก เป็นระดับสูงสุดที่ได้รับจากสาขาวิชาซึ่งเป็นตัวแทนของการประชุมสุดยอดด้านการศึกษา

ปริญญาเอกด้านพิษวิทยาคืออะไร? พิษวิทยาการศึกษาผลกระทบที่เป็นอันตรายของสารต่างๆต่อสิ่งมีชีวิต เป็นสาขาสหวิทยาการของการศึกษาที่มีองค์ประกอบของวิชาเคมีชีววิทยาและการแพทย์ นักเรียนเรียนรู้ข้อมูลเช่นการแต่งหน้าทางเคมีของสารพิษและปริมาณสารเคมีที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกัน เนื่องจากความหลากหลายของเขตข้อมูลคุณจึงมักจะพบว่ามีความแตกต่างกันในระดับเช่นการวิเคราะห์ทางเคมีชีวเคมีและยาเสพติดและวัสดุชีวภาพ

นักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาพิษวิทยามักมีความสามารถทางคอมพิวเตอร์และการวิเคราะห์ที่ดี ปริญญาเอกมักจะใช้ในการหางานในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับพิษวิทยาเช่นเดียวกับตำแหน่งการเรียนการสอน

ถึงแม้ว่าปริญญาเอกด้านพิษวิทยาจะใช้เวลาประมาณสี่ปี แต่การศึกษาและการพิจารณาทางการเงินอื่น ๆ อาจแตกต่างกันออกไปเนื่องจากโปรแกรมเหล่านี้สามารถพบได้ในหลายประเทศ คุณควรศึกษามหาวิทยาลัยเพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสมกับสถานการณ์และความต้องการทางการเงินของคุณมากที่สุด

จบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านพิษวิทยาโดยทั่วไปแล้วสามารถหางานทำในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ได้ ผู้สำเร็จการศึกษามักจะเริ่มต้นในห้องปฏิบัติการวิจัยด้วยความรู้สึกทั่วไปมากกว่าก่อนที่จะเข้าสู่สนามที่เน้นมากขึ้น นักวิจัยสามารถทำงานในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยของประชาชนเขตข้อมูลด้านการศึกษาและอุตสาหกรรมและการบังคับใช้กฎหมาย องค์กรที่บังคับใช้กฎหมายและอุตสาหกรรมยาก็เคยใช้นักพิษวิทยาเพื่อทำการวิเคราะห์

เนื่องจากเป็นหลักสูตรระดับสูงทำให้ยากที่จะหาสถาบันที่ให้ปริญญาเอกด้านพิษวิทยามากกว่าหลักสูตรขั้นพื้นฐานอย่างไรก็ตามเรื่องนี้คุณสามารถหาปริญญาเอกสาขาวิชาพิษวิทยาได้ในหลาย ๆ ประเทศ หากคุณสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมค้นหาโปรแกรมด้านล่างและติดต่อสำนักงานการรับเข้าศึกษาของโรงเรียนที่คุณเลือกโดยตรงโดยกรอกแบบฟอร์มการสมัคร